Offisielt fra statsråd 23. januar 2024

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 23. januar 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser mv.

Statsråd Sandra Konstance Nygård Borch gis avskjed i nåde.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel utnevnes til statsråd og overtar ansvaret for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet. Ansvarsfordelingen mellom statsrådene i Kunnskapsdepartementet videreføres som fastsatt i kongelig resolusjon 14. oktober 2021 kl. 12.00.

Møtende vararepresentant på Stortinget Ivar Bühring Prestbakmo utnevnes som statssekretær for statsråd Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet.

Endringene ovenfor trer i kraft 23. januar 2024 kl. 12.00.

Relatert