Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 25. oktober 1996 kl 1230

OFFISIELT FRA STATSRÅD

25. oktober 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 1996 kl 1230. Det ble fattet følgende vedtak:

Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styret i departementene således:

 • Utenriksminister Bjørn Tore Godal, Utenriksdepartementet, utenrikssaker samt ansvaret for utenriksøkonomisk avdeling )
 • Statsråd Thorbjørn Berntsen, Miljøverndepartementet
 • Statsråd Kjell Opseth, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Statsråd Gudmund Hernes, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker
 • Statsråd Grete Faremo, Nærings- og energidepartementet (energisaker) med ansvaret for energi- og vassdragsavdelingen og olje- og gassavdelingen i Nærings- og energidepartementet samt de deler av administrativ og juridisk avdeling i Nærings- og energidepartementet som ikke skal bestyres av statsråd Grete Knudsen
 • Statsråd Sissel Rønbeck, Samferdselsdepartementet
 • Statsråd Grete Knudsen, Nærings- og energidepartementet, (næringssaker) med ansvaret for skipsfartsavdelingen og avdelingen for handel og internasjonalisering i Utenriksdepartementet samt næringsavdelingen og forskningsavdelingen pluss deler av administrativ og juridisk avdeling (juridisk seksjon, seksjon for industri- og forsyningsberedskap) i Nærings- og energidepartementet
 • Statsråd Kari Nordheim-Larsen, Utenriksdepartementet, (bistandssaker)
 • Statsråd Jørgen Kosmo, Forsvarsdepartementet
 • Statsråd Jens Stoltenberg, Finans- og tolldepartementet med unntak av planleggingsavdelingen
 • Statsråd Hill-Marta Solberg, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
 • Statsråd Reidar Sandal, Kirke-, utdannings- og forsknings- departementet
 • Statsråd Terje Rød-Larsen, planleggingsavdelingen i Finans- og tolldepartementet (nasjonal planlegging)
 • Statsråd Dag Terje Andersen, Landbruksdepartementet
 • Statsråd Anne Holt, Justis- og politidepartementet
 • Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Fiskeridepartementet
 • Statsråd Turid Birkeland, Kulturdepartementet
 • Statsråd Sylvia Brustad, Barne- og familiedepartementet samt Administrasjonsdepartementet
 • Statsråd Grete Knudsen utnevnes til nordisk samarbeidsminister.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 25. oktober 1996 kl. 1230:

 • Statssekretær Norvald Mo, Statsministerens kontor
 • Informasjonsleder Frøy Kannert, Statsministerens kontor
 • Statssekretær Siri Bjerke, Utenriksdepartementet
 • Statssekretær Jan Egeland, Utenriksdepartementet
 • Statssekretær Marianne Andreassen, Finans- og tolldepartementet
 • Statssekretær Finn Grønseth, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker)
 • Statssekretær Kari Paulsrud, Sosial- og helsedepartementet (helsesaker)
 • Statssekretær Ingunn Yssen, Barne- og familiedepartementet
 • Statssekretær Ottar Befring, Landbruksdepartementet

Overføring av visse deler av oppfølgingen av granskingsrapport ( linkdoc004005-020002#docNOU 1995:19) til Barne- og familiedepartementet.

Lagt inn 25 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen