Offisielt fra statsråd 25. oktober 1996 kl 1230

OFFISIELT FRA STATSRÅD

25. oktober 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 1996 kl 1230. Det ble fattet følgende vedtak:

Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styret i departementene således:

 • Utenriksminister Bjørn Tore Godal, Utenriksdepartementet, utenrikssaker samt ansvaret for utenriksøkonomisk avdeling )
 • Statsråd Thorbjørn Berntsen, Miljøverndepartementet
 • Statsråd Kjell Opseth, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Statsråd Gudmund Hernes, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker
 • Statsråd Grete Faremo, Nærings- og energidepartementet (energisaker) med ansvaret for energi- og vassdragsavdelingen og olje- og gassavdelingen i Nærings- og energidepartementet samt de deler av administrativ og juridisk avdeling i Nærings- og energidepartementet som ikke skal bestyres av statsråd Grete Knudsen
 • Statsråd Sissel Rønbeck, Samferdselsdepartementet
 • Statsråd Grete Knudsen, Nærings- og energidepartementet, (næringssaker) med ansvaret for skipsfartsavdelingen og avdelingen for handel og internasjonalisering i Utenriksdepartementet samt næringsavdelingen og forskningsavdelingen pluss deler av administrativ og juridisk avdeling (juridisk seksjon, seksjon for industri- og forsyningsberedskap) i Nærings- og energidepartementet
 • Statsråd Kari Nordheim-Larsen, Utenriksdepartementet, (bistandssaker)
 • Statsråd Jørgen Kosmo, Forsvarsdepartementet
 • Statsråd Jens Stoltenberg, Finans- og tolldepartementet med unntak av planleggingsavdelingen
 • Statsråd Hill-Marta Solberg, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
 • Statsråd Reidar Sandal, Kirke-, utdannings- og forsknings- departementet
 • Statsråd Terje Rød-Larsen, planleggingsavdelingen i Finans- og tolldepartementet (nasjonal planlegging)
 • Statsråd Dag Terje Andersen, Landbruksdepartementet
 • Statsråd Anne Holt, Justis- og politidepartementet
 • Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Fiskeridepartementet
 • Statsråd Turid Birkeland, Kulturdepartementet
 • Statsråd Sylvia Brustad, Barne- og familiedepartementet samt Administrasjonsdepartementet
 • Statsråd Grete Knudsen utnevnes til nordisk samarbeidsminister.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 25. oktober 1996 kl. 1230:

 • Statssekretær Norvald Mo, Statsministerens kontor
 • Informasjonsleder Frøy Kannert, Statsministerens kontor
 • Statssekretær Siri Bjerke, Utenriksdepartementet
 • Statssekretær Jan Egeland, Utenriksdepartementet
 • Statssekretær Marianne Andreassen, Finans- og tolldepartementet
 • Statssekretær Finn Grønseth, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker)
 • Statssekretær Kari Paulsrud, Sosial- og helsedepartementet (helsesaker)
 • Statssekretær Ingunn Yssen, Barne- og familiedepartementet
 • Statssekretær Ottar Befring, Landbruksdepartementet

Overføring av visse deler av oppfølgingen av granskingsrapport ( linkdoc004005-020002#docNOU 1995:19) til Barne- og familiedepartementet.

Lagt inn 25 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen