Offisielt fra statsråd 27. januar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 27. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Statsministeren Direktør Ottar Brage Guttelvik utnevnes til statssekretær i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse 1. februar 1995.

Spesialrådgiver Jonas Gahr Støre utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra 27. januar 1995.


Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Jan Helge Gulliksrud utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Organisasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben fra den tid departementet bestemmer.

Følgende majorer utnevnes til oberstløytnanter i Hærens våpen fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

  • Artilleriet:
    • Major Thorbjørn Arntzen
  • Hærens våpentekniske korps:
    • Major Øystein Urang Pedersen

Kulturdepartementet

Byråsjef Bengt Olav Hermansen konstitueres som underdirektør i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Nina Økland konstitueres som byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Førstekonsulent Olav Guntvedt konstitueres som byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Byråsjef Jostein Løvdal utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Byråsjef Per Ofstad utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Miljøverndepartementet

Fungerende underdirektør Reidar Mørk utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Ellen Seip utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jorun Nygård utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Kulturdepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 1995.


Nærings- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift for gassrørledningen Zeepipe Fase II-B.

Tillatelse gis til grunneierne til Juvfossen-fallene til bygging av nytt kraftverk i Juvfossen.

Lagt inn 2 februar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen