Offisielt fra statsråd 29. september 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 29. september 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

Hans Majestet Kongens tale til det 140. Storting ved dets åpning (Trontalen)

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring etter siste melding

St meld nr 8 (1995-96)
Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1994-95

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1995-96)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar 1996 - 31. desember 1996

St prp nr 2 (1995-96)
Flomskader på Østlandet

St meld nr 1 (1995-96)
Nasjonalbudsjettet 1996

Ot prp nr 1 (1995-96)
Skatteopplegget 1996 - Lovendringer


St prp nr 1 (1995-96) - Statsbudsjettet/Trygdebudsjettet 1996:

1. Utenriksdepartementet Utgiftskap. 00100 - 0199 og 2460 Inntektskap. 3101 - 3180 2. Administrasjonsdepartementet Utgiftskap. 1500 - 1561 og 2445 Inntektskap. 4500 - 4550, 5445 3. Barne- og familiedepartementet Utgifter under programområde 28 Fødselspenger 4. Barne- og familiedepartementet Utgiftskap. 800 - 868 Inntektskap. 3860 - 3866 5. Finans- og tolldepartementet Utgiftskap. 1 - 51,1600 - 1661 og 2430 Inntektskap.3011 - 3051, 4601 - 4602, 5331 - 5351, 5570, 5601, 5605, 5606, 5690 og 5691 6. Finans- og tolldepartementet Skatte- og avgiftsvedtak 7. Fiskeridepartementet Utgiftskap. 1000 - 1070 og 2414 Inntektskap. 4020 - 4070 8. Fiskeridepartementet Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden 9. Forsvarsdepartementet Utgiftskap. 1700 - 1798 Inntektskap. 4710 - 4799 10. Justis- og politidepartementet Utgiftskap. 61, 400 - 482 Inntektskap. 3400 - 3481, 5630 11. Justis- og politidepartementet Svalbardbudsjettet 12. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Utgiftskap. 0200 - 0299, 2410 og 2475 Inntektskap. 3200 - 3299 og 5310 13. Kommunal- og arbeidsdepartementet Utgiftskap. 500 - 592,2412 og 2425 Inntektskap. 3520 - 3591 og 5607 14. Kommunal- og arbeidsdepartementet Utgifter under programområdet 33, Arbeidsliv, Folketrygden 15. Kulturdepartementet Utgiftskap. 300 - 398 Inntektskap. 3300 - 3390 16. Landbruksdepartementet Utgiftskap. 1100 - 1161, 2411 og 2472 Inntektskap. 4100 - 4170, 5311, 5545, 5571, 5609, 5651 og 5652 17. Miljøverndepartementet Utgiftskap. 1400 - 1471 og 2465 Inntektskap. 4400 - 4471 18. Nærings- og energidepartementet Utgiftskap. 900 - 992,2420,2440 og 2442 Inntektskap. 3900 - 3961,5320,5440,5608,5655, 5656,5680,5682 19. Samferdselsdepartementet Utgiftskap. 1300 - 1380, 2450 - 2452 Inntektskap. 4302 - 4380, 5450 - 5452, 5610, 5623 og 5640 20. Sosial- og helsedepartementet Om folketrygdens utgifter under programområdene 29 sosiale formål og 30 helsevern 21. Sosial- og helsedepartementet For budsjetterminen 1996

2. Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statssekretær Gunnar Myrvang i Nærings- og energidpartementet gis etter søknad avskjed i nåde.

Finans- og tolldepartementet

Ekspedisjonssjef Svein Gjedrem utnevnes til finansråd i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert fylkesskattesjef Eyvind Mossige beskikkes som fylkesskattesjef i Rogaland fra den tid Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Kemner Rolf Røkke beskikkes som fylkesskattesjef i Sør-Trøndelag fra den tid Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Kontorsjef Erik Christoffer Erichsen beskikkes som fylkesskattesjef i Buskerud fra den tid Finans- og tolldepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en overenskomst om endringer i samarbeidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige av 23. mars 1962.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja ved offisielt besøk til USA 7. - 31. oktober 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved besøk i London 6. - 10. oktober 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Berget med ektefelle ved offisielt besøk i Japan og Vietnam 5. - 14. oktober 1995.


Lagt inn 29 september 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen