Offisielt fra statsråd 6. mars 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. mars 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030027#docSt prp nr 41 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si avgjerd nr 79/96 av 13. desember 1996 om endring av vedlegg II og vedlegg X til EØS-avtala

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030015#docSt prp nr 42 (1997-98) Om endring av ein del løyvingar m v for 1998 på Samferdselsdepartementets område

2.Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å gå igjennom regelverket for arbeidsformidling og utleie/innleie av arbeidskraft:

Direktør Jon Blaalid, Statskonsult, Oslo (leder) Direktør Randulf Å. Riderbo, Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo Rådgiver Bente Svendsgam, Kommunenes Sentralforbund, Bærum Rådgiver Torill Lødemel, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Organisasjonssjef Steinar Simonsen, Akademikernes Fellesorganisasjon, Oslo LO-sekretær Liv Undheim, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo Avdelingsleder Lill Fischer, Yrkesorganisasjonenes Sentalforbund, Lørenskog Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Finans- og tolldepartementet, Bærum Avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo Avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo Ekspedisjonssjef Morten Reymert, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene for perioden fram til 1. januar 2002:

Medlemmer:

Generalsekretær Bernt Bull (leder), Oslo Fiskerirettleder Kanapathipillai Sivarajah, Tromsø Sykepleier Saikou-Ba Samateh, Bodø Førstekonsulent Thomas Ngari Wanjohi, Trondheim Morsmålslærer Logeswary Vairavanathan, Molde Student Maria Escobar, Solheimsviken Sosionom Loyda Quesada, Stavanger Leder Angela Folåsen, Arendal Tolk/morsmålslærer Daha Abdi Haji Mohamed, Skien Lærer Zafer Gözet, Drammen Daglig leder Madu Sharma, Kolsås Forretningsdrivende Zafar Iqbal Raja, Fredrikstad Ingeniør Esmail Akbari, Gjøvik Pedagogisk-psykologisk rådgiver Nazim Riaz, Oslo Student Saera Tithi Khan, Oslo Student Aziz Ur Rehman, Oslo Miljøarbeider Victoria Rweikiza, Oslo Rådgiver Sverre Friis-Petersen, Fetsund Rådgiver Wenche Hellerud, Oslo Avdelingsdirektør Bjørn Fjeld, Nesoddtangen Førstekonsulent Rønnaug Eitrem, Oslo Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, Nittedal Byråsjef Alf Modvar, Oslo Rådgiver Mons Georg Rud, Asker Pedagogisk konsulent Kari Brekken, Gulen Direktør Petter J. Drefvelin, Oslo Stortingsrepresentant Signe Øye, Knapstad Stortingsrepresentant Ursula Evje, Lillestrøm Kommunalråd Bård Folke Fredriksen, Oslo Rektor Berit Sollien, Lena Politisk rådgiver Vanja Stenslie Krakk, Lunner Daglig leder Ahmed Bozgil, Stavanger Generalsekretær Trine Skei Grande, Oslo

Varamedlemmer:

Student Salla Taavetti (for Kanapathipillai Sivarajah), Lyngseidet Sykepleier Zaher Shhade (for Saikou-Ba Samateh), Bodø Morsmålslærer Rachanee Maria Therese Holt (for Thomas Ngari Wanjohi), Tiller Assistent Thomas Sebastian Fabian (for Logeswary Vairavanathan), Ålesund Student Sutahar Kumarasamy (for Maria Escobar), Fyllingsdalen Lab.tekniker Isabel Stangeland (for Loyda Quesada), Sandnes Pensjonist Dar Yousaf Mohammad (for Angela Folåsen), Kristiansand Amie Mbob (for Daha Abdi Haji Mohamed), Porsgrunn Morsmålslærer Noorseradj Safi (for Zafer Gözet), Drammen Reseptar Nafeesa Bano Safdar (for Madu Sharma), Lørenskog Sosionom Krishna Chudasama (for Zafar Iqbal Raja),Torp Lærer Esperanza Martin (for Esmail Akbari), Gjøvik Student Qayyum Abid Raja (for Nazim Riaz), Oslo Student Selma Ilyas (for Saera Tithi Khan), Oslo Avdelingsingeniør Pa Samuel A. Harding (for Aziz Ur Rehman), Askim Student Bashe Mohamed Musse (for Victoria Rweikiza), Oslo Rådgiver Grete Kværner (for Sverre Friis-Petersen), Oslo Førstekonsulent Sissel B. Ytteborg (for Wenche Hellerud), Oslo Spesialrådgiver Eli Fisknes (for Bjørn Fjeld), Oslo Lene Oftedal (for Rønnaug Eitrem), Oslo Avdelingsdirektør Anne Nafstad Lyftingsmo (for Thor Arne Aass), Oslo Rådgiver Tove Indgjerd (for Alf Modvar), Oslo Spesialkonsulent Nina Gran (for Kari Brekken), Oslo Underdirektør Elisabeth Sem Christensen (for Petter J. Drefvelin), Oslo Teolog Odd Kristian Reme (for Signe Øye), Stavanger Politisk rådgiver Morten Høglund (for Ursula Evje), Asker PRO-sjef Anna Amdahl Fyhn (for Bård Folke Fredriksen), Tromsø Lektor Jon Åsheim (for Berit Sollien), Tønsberg Tron Erik Hovind (for Vanja Stenslie Krakk), Ullensaker Stortingsrepresentant Karin Andersen (for Ahmed Bozgil), Oslo Generalsekretær Geir Olsen (for Trine Skei Grande), Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer i Forum for økt verdiskaping i næringslivet for perioden 6. mars 1998 til 31. desember 1999:

Fra Regjeringen:

Statsminister Kjell Magne Bondevik, Molde Statsråd Lars Sponheim, Ulvik Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad, Grue Statsråd Gudmund Restad, Smøla

Arbeidsutvalget:

Avdelingsleder Tor Andersen, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo Adm direktør Anna Synnøve Bye, Fosen Mekaniske Verksteder AS, Rissa (ny) Adm direktør Marit Foss, Sverre Foss Blikkenslagerverksted AS, Holmestrand President Leif Frode Onarheim, Næringslivets Hovedorganisasjon, Asker Direktør Kjell Roland, ECON Senter for økonomisk analyse as, Oslo Konsernsjef Christian Thommesen, Glamox Norge AS, Oslo (ny) Konserndirektør Grete Faremo, Storebrand ASA, Oslo (ny) Adm direktør Kjell Storeide, Stokke Industri AS, Ålesund President Tom Wingerei, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo

Øvrige medlemmer:

Konsernsjef Kjell Aamot, Schibsted ASA, Oppegård (ny) Førstesekretær Jan Balstad, Landsorganisasjonen i Norge, Nesodden Prosjektleder Liv Monica Bargem, Norsk Investorforum, Oslo (ny) Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo, Oslo Adm direktør Asbjørn Birkeland, Nera ASA, Bergen Adm direktør Alf Bjørseth, ScanWafer AS i Glomfjord, Bærum (ny) Styreformann Øystein Dahle, World Watch Norden, Bærum (ny) Adm direktør Karl Glad, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Adm direktør Per Christian Gomnes, Berdal Strømme AS/Norconsult AS, Hole (ny) Adm direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, Oslo Stedfortredende direktør Randi Hestnes, Oslo Børs, Bærum (ny) Konsernsjef Jens P. Heyerdal, Orkla ASA, Oslo Teatersjef Ellen Horn, Nationaltheateret, Oslo Regionsdirektør Fatma Dhanji Jynge, Forsvarets bygningstjeneste, Stange (ny) Forretningsdrivende Gunnar Klo, Gunnar Klo & Co, Øksnes (ny) Direktør Tove Karoline Knutsen, Festspillene i Nord-Norge, Harstad (ny) Adm direktør Bodil Korsham, Ullkorga AS, Stjørdal Daglig leder og eier Børrea Elisabeth Schau Larsen, Solstrand Fjordhotell, Os (ny) Rådgiver Marianne Smith Magelie, Bennett Reiseburea A/S, Frogn (ny) Skipsreder Terje Mikalsen, Mosvold-Farsund, Farsund Adm direktør Ingvild Myhre, Alcatel Telecom Norway A/S, Oslo (ny) Direktør Inger Ellen Sandåker Nicolaysen, Nikita Gruppen AS, Skjerstad (ny) Direktør Eivind Reiten, Norsk Hydro ASA, Oslo Daglig leder Margit Rognerud, Ankalterud gård, Dokka (ny) Adm direktør Kjell Schive, Felleskjøpet Trondheim, Trondheim Rektor Lucy Smith, Universitetet i Oslo, Oslo (ny) Direktør Magnus Stangeland, Dof Shipping AS, Austevoll (ny) Prosjektleder Jorunn Strømsvåg, Lofoten etablererservice, Leknes (ny) Forsker Hans Christian Sørhaug, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo (ny) Daglig leder Håkon Volden, Voldens Fiskeoppdrett, Alta (ny) Adm direktør Gunn Wærsted, Vital forsikring ASA, Bergen Hotelldirektør Arild Øien, Selbusjøen Hotel og Gjestegård, Selbu

4.Klagesaker m v

Justis- og politidepartementet

Klage fra Nettavisen over Justis- og politidepartementets vedtak av 26. januar 1998 over avslag på begjæring om dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Nairobi, ambassadør Per Thelin Haugestad, utnevnes tillike til sendemann i Antananarivo med rang som ambassadør.

Ambassadesekretær Gerd Pettersen utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Bonn med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Følgende rådgivere utnevnes til byråsjefer i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Morten von Hanno Aasland Johan Kristian Meyer

William Gillespie Brough utnevnes til ulønnet konsul i Middelsbrough, Storbritannia.

Generalmajor Olav Bjerke beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington og oppnevnes som nasjonal representant ved NATOs Atlanterhavskommando for en periode på inntil 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Olav Bjerke stilles til disposisjon for Generalinspektøren for Hæren fra 15. september 1998 og inntil videre.

Tjeneste utover aldersgrensen for generalmajor Trond Furuhovde fra 1. mars 1999 til 1. april 1999.

Oberst Odd Frøise Tangen utnevnes til brigadér i Ingeniørvåpnet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Grete Pettersen konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet til 30. april 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Siviløkonom Bjørn Ståle Haavik utnevnes til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av protokoller, undertegnet den 16. desember 1997 vedrørende Polen, Tsjekkia og Ungarns tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen ”Maya” ved Etnografisk museum i perioden 26. mars – 24. mai 1998.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for anlegg og drift av Troll oljerør II – ilandføring av oljen fra Troll C-plattformen til Mongstad.

Tillatelse til anlegg og drift av Sture råoljeoppgraderingsprosjekt.

Rauma Energi AS – tillatelse til opprusting/utvidelse for bygging av nytt Berild Kraftverk i Innfjordselva i Rauma kommune.

Lagt inn 6 mars 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen