Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2009

Fra statsråd 12. september 2008 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2008-2009) – for budsjettåret 2009

(departementenes fagproposisjoner):    

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

            Utgiftskap.:    600-691, 2541-2542, 2620-2690

            Inntektskap.: 3600-3690, 5606, 5701-5705

            (Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

            Utgiftskap.:    800-868, 2530

            Inntektskap.: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

            (Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

            Utgiftskap.:    1000-1070, 2415 og 2540

            Inntektskap.: 4000-4070 og 5575

           (Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

            Utgiftskap.:    1-2, 1500-1582, 2445 og 2470

            Inntektskap.: 4510-4581, 5445-5446, 5470 og 5607

            (Pressemelding)       

Forsvarsdepartementet

            Utgiftskap.:    1700-1795

            Inntektskap.: 4700-4799

            (Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

            Utgiftskap.:    700-761 og 2711-2790

            Inntektskap.: 3700-3751, 5572 og 5631

            (Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

            Utgiftskap.:    61, 400-480

            Inntektskap.: 3061, 3400-3474 og 5630

            (Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

            For budsjettåret 2009

            Svalbardbudsjettet

            (Pressemelding)          

Landbruks- og matdepartementet

            Utgiftskap.:    1100-1161

            Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5561 og 5652

            (Pressemelding)

Miljøverndepartementet

            Utgiftskap.:    1400-1472 og 2465

            Inntektskap.: 4400-4472, 5322, 5578 og 5621

            (Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

            Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426 og 2460

            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656

            (Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

            Utgiftskap.:    1800-1870, 2440 og 2490

            Inntektskap.: 4800-4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

            (Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

            Utgiftskap.:    1300-1380

            Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5619 og 5624

            (Pressemelding)

Utenriksdepartementet

            Utgiftskap.:    100-172

            Inntektskap.: 3100

            (Pressemelding)

 

Fra statsråd 19. september 2008 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2008-2009) – for budsjettåret 2009

(departementenes fagproposisjoner):  

    

Kommunal- og regionaldepartementet

            Utgiftskap.:    500-587, 2412

            Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5316, 5615-5616

            (Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

            Utgiftskap.:    300-342

            Inntektskap.: 3300-3342, 5568

            (Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

            Utgiftskap.:    200-288 og 2410

            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617

            (Pressemelding)

 

Fra statsråd 26. september 2008 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

for budsjettåret 2009

Statsbudsjettet

(Pressemelding)

 

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

for budsjettåret 2009

Skatte-, avgifts- og tollvedtak
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer

(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 1 (2008-2009)

Nasjonalbudsjettet 2009
(Pressemelding)

 

St.prp. nr. 1 (2008-2009) – for budsjettåret 2009

(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet

            Utgiftskap.:    20-51, 1600-1651

            Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

            (Pressemelding)

 

Fra statsråd 3. oktober 2008 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 3 (2008-2009)
Endringer i Stortingets vedtak av 18. november 2007 nr. 1384 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008
(Pressemelding)

 

Fra statsråd 26. september 2008:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 153. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

 

 

Til toppen