Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget