Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 1 (2008-2009)

Nasjonalbudsjettet 2009

Nasjonalbudsjettet 2009

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget