St.prp. nr. 1 (2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget