Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nærmere to milliarder kroner til fangst og lagring av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har ambisiøse målsettinger innenfor CO2-håndtering, og øker bevilgningene med rundt 70 prosent i 2009.

Regjeringen har ambisiøse målsettinger innenfor CO2-håndtering, og øker bevilgningene med rundt 70 prosent i 2009. Arbeidet med fangst, transport og sikker lagring av CO2 fortsetter som planlagt neste år. I statsbudsjettet for 2009 foreslås det bevilget over 1,9 milliarder kroner til arbeidet med prosjektene på Mongstad og Kårstø, forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 920 millioner kroner for å dekke statens andel av investeringer i forbindelse med testsenteret på Mongstad. Testsenteret for CO2-fangst på Mongstad vil utvikle løsninger og vinne kunnskap som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst.

–Mongstad-prosjektet er et av regjeringens viktigste enkeltprosjekter i klimapolitikken, og et viktig skritt videre i arbeidet med å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. –Målsettingen er at arbeidet skal få betydning både i Norge og internasjonalt.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 190 millioner kroner til planleggingen av CO2-fangstanlegget på Kårstø. Gassnova SF vil etter planen legge fram grunnlag for investeringsbeslutning for departementet høsten 2009. Regjeringen vil ta stilling til investeringsbeslutningen når dette grunnlaget foreligger. Blant annet vil erfaringene knyttet til driftmønsteret for gasskraftverket i tiden framover vektlegges i denne vurderingen.

Regjeringen budsjetterer med 570 millioner kroner i 2009 til planlegging og forberedelser av transport og lagring av CO2, inklusiv boring av en brønn på Johansen-formasjonen. Framdriftsplanen for dette arbeidet er samordnet med planleggingsarbeidet for CO2-fangst på henholdsvis Kårstø og Mongstad.

Regjeringen foreslår et driftbudsjett for Gassnova SF på 70 millioner kroner i 2009. I tillegg til forvaltningen av statens interesser i de pågående CO2-håndteringsprosjektene, bidrar Gassnova til gjennomføring av CLIMIT-programmet. CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Det foreslås bevilget om lag 150 millioner kroner for 2009 til CLIMIT-programmet, en økning på 20 millioner kroner i forhold til 2008.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for å fremme utvikling og bruk av CO2-håndtering internasjonalt. Målsettingen er å utvide aksepten for lagring og fangst av CO2 som klimavirkemiddel. Erfaringen og teknologien som utvikles gjennom de norske prosjektene skal bidra til betydelige reduksjoner av CO2-utslipp også utenfor Norge. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett i 2009 til arbeidet med oppfølging av handlingsplan for å fremme utvikling og bruk av CO2-håndtering internasjonalt.

Til toppen