Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 8. januar 2010

I statsråd i dag ble medlemmer til Kringkastingsrådet oppnevnt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. januar 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 18. desember 2009 nr. 138 om endringer i legemiddelloven.
Loven trer i kraft 8. januar 2010.

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av lov 18. desember 2009 nr. 132 om endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.
Loven trer i kraft straks.

 

2.      Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Barnesakkyndig kommisjon for perioden
8. januar 2010 til 31. desember 2012:

Leder: Psykolog An-Magritt Aanonsen, Oslo

Medlemmer:
Psykolog Amalia Carli, Oslo
Psykolog Birgit Svendsen, Trondheim
Psykolog Bjørn Solbakken, Hvaler
Psykolog Bård Bugge, Tønsberg
Psykolog Evelin Tjemsland, Horten
Psykolog Kathrine S. Lorentz, Trondheim
Psykolog Kjell Arne Hagen, Oslo
Psykolog Lars Broch, Bergen
Psykolog Lis Astorp Thorseng, Oslo
Psykolog Mette Sund Sjøvold, Nesodden
Psykolog Trond Indregard, Tromsø
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Kringkastingsrådet for perioden fram til 31. desember 2013:

Leder: May-Helen Molvær Grimstad, Ålesund (ny)
Varamedlem: Sogneprest Berit Øksnes Gjerløw, Skiptvet (ny)

Nestleder: Gårdbruker Steinar Ness, Gaular
Varamedlem: Leder Stein Gauslaa, Arendal (ny)

Medlem: Musiker Kristin Jensen, Trondheim
Varamedlem: Næringslivsleder Beate Bø Nilsen, Sortland (ny)

Medlem: IT-gründer Shahzad Rana, Oslo (ny)
Varamedlem: Professor Helge Østbye, Bergen

Medlem: Medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo (ny)
Varamedlem: Professor Gerd von der Lippe, Bø i Telemark (ny)

Medlem: Forfatter Frank Rossavik, Oslo (ny)
Varamedlem: Daglig leder Thomas Berland, Bergen
(Pressemelding)

3.      Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Thor Gulbrandsen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Yngve Odlo utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler ESA at overgangsordningene for vegtransport for Romania og Bulgaria videreføres fra 1. januar 2010 til 1. januar 2012.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen