Offisielt fra statsråd 8. september 1995


Offisielt fra statsråd 8. september 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, handelssaker

Det opprettes 4 nye sakkyndige råd under Sjøfartsdirektoratet for henholdsvis passasjerskip, lasteskip, fiskefartøy og flyttbare innretninger samt et nytt felles ekspertutvalg.

Bemanningsrådet for skip, Bemanningsrådet for flyttbare boreplattformer og Sakkyndig råd til ettergransking av større sjøulykker nedlegges.

2. Klagesaker

Klage fra avisen Dagens Næringsliv over Utenriksdepartementets vedtak av 8. august 1995 m.v. om å nekte innsyn i 4 dokumenter om saker som berører samarbeidet mellom EU og Norge, EØS- samarbeidet m.v., tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Lagos, ambassadør Fred Harald Nomme utnevnes tillike til sendemann i Porto Novo, Lome, Accra og Yaounde, med rang som ambassadør fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Kai Olaf Lie utnevnes til sendemann i Tallinn, med rang som ambassadør fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Leif W. Andersen utnevnes til ulønnet konsul i Salt Lake City, Utah, Amerikas Forente Stater.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Helga Berit Fjell utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Stiftskapellan Per-Otto Gullaksen konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 1. august 1996 med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om bygging av boliger for tjenestegjørende i Den russiske føderasjons væpnede styrker som er trukket ut av de baltiske land.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Kina, Indonesia og Singapore 13. - 21. september 1995.


Lagt inn 8 september 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen