Økt støtte til humanitær innovasjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Gapet mellom humanitære behov og tilgjengelige midler øker fra år til år. Innovasjon er én av nøklene til mer effektiv humanitær innsats. Vi må jobbe smartere og bedre for å tilby livreddende assistanse til enda flere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Huitfeldt er ikke i tvil om at det er viktig med investeringer i innovasjon i den humanitære sektoren.

– Mennesker på flukt og personer med behov for humanitær assistanse fortjener at vi prioriterer innovasjon, sier utenriksminister Huitfeldt.  

Regjeringens Strategi for norsk humanitær politikk har innovasjon som et høyt prioritert felt. Innovasjon Norge forvalter midler for Utenriksdepartementet i Humanitært Innovasjonsprogram – HIP Norway. En pilotperiode 2018-21 ga svært gode resultater, og derfor ble det nylig inngått en ny avtale på 100 millioner kroner.

I løpet av de første årene har den norske støtten bidratt til å bygge en solid portefølje av innovasjonsprosjekter. FN-organisasjoner og andre humanitære aktører kan søke om midler i årlige utlysninger, og hittil har HIP Norway behandlet over 200 søknader. Over 100 millioner kroner er blitt utbetalt til 13 organisasjoner, og av 30 prosjekter som har vært igangsatt er flere innovasjoner allerede i bruk. Blant annet har et prosjekt for samfunnsinkluderende valuta i Kenya så gode resultater at det nå skaleres og igangsettes i Kamerun. En løsning for sirkulær energi som bruker landbruksavfall til energiproduksjon i Uganda er også lovende. Isolasjonsmateriale til flyktningleire laget av plastsøppel er et annet.

Plastresirkulering i Algerie

Kvinne med gjenstand av gjenvunnet plast
Foto: Megan Lee

Midt i Sahara-ørkenen huser UNHCRs flyktningleire titusenvis av mennesker. Mat, vann og andre forsyninger blir kjørt inn på lastebiler. Søppelet, derimot, forsvinner ikke. Nå driver saharawiske flyktninger sitt eget resirkuleringsverksted der de lager nye gjenstander av gjenvunnet plast, blant annet skolebenker. Målet er å skape en levedyktig forretningsmodell som gir jobbmuligheter, inntekter og samtidig bidrar til å løse plastproblemet i og rundt flyktningeleiren.

Rettferdig tilgang til energi for flyktninger i Jordan

Kvinne trykker på knapper
Foto: Flyktninghjelpen Jordan

I Azraq flyktningleir i Jordan er strømmen rasjonert og kun tilgjengelig noen timer hver dag. Flyktninghelpen og deres private partner Neurotech har utviklet en strømkontroll som gir hver husstand i leiren oversikt over eget strømforbruk sånn at de kan disponere og prioritere forbruket selv. De som tar i bruk løsningen bruker totalt sett mindre strøm, samtidig som de nå kan få tilgang til strøm hele døgnet – når de selv trenger det.

Verktøy for å oppdage improviserte landminer

Minerydder
Foto: Norsk folkehjelp

Improviserte landminer er et økende problem fordi de er vanskelige å identifisere med vanlige mineryddingsmetoder. Norsk Folkehjelp har fått støtte til et verktøy som kan oppdage snubletråder på en sikker og effektiv måte, både i landlige og urbane omgivelser. De samarbeider med den norske bedriften Bertel O. Steen og italienske CEIA/Sensec.