Olje- og energiminister Terje Søviknes besøker Berlin

Tirsdag 16. mai besøker olje- og energiminister Terje Søviknes Berlin for å diskutere gassmarkedet og norsk krafteksport til Tyskland.

Søviknes deltar på et frokostseminar med tyske parlamentarikere tirsdag og skal også ha samtaler med energistatssekretær Rainer Baake. 

Norsk gass dekker nesten 25 prosent av gassbehovet i EU, og Tyskland er et av de viktigste landene for norsk gass. Gasselgerne på norsk sokkel og gassbrukerne i Tyskland har sammen gjort det mulig å etablere viktig infrastruktur og har gjensidig glede av denne handelen. Det er godt grunnlag for et fortsatt langsiktig gassamarbeid. På norsk sokkel har vi gassressurser slik at vi kan forbli en storeksportør av gass til Europa i tiår framover.

Gass er en rimelig, ren, pålitelig og trygg energikilde som omsettes i et stadig mer effektivt marked. Som en lavkarbonkilde gir gass Europa muligheten til å forbli internasjonalt konkurransedyktig og samtidig redusere sine klimagassutslipp betydelig. Utviklingen i USA og Storbritannia er eksempler på hvilke raske utslippsresultater som kan oppnås ved å skifte fra kullkraft til gasskraft, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

F.v: Mario Mehren (adm. dir. Wintershall), Elisabeth Walaas (ambassadør til Tyskland), statsråd Søviknes og Timm Kehler (adm. dir. Zukunft Erdgas).

Etter 50 år med petroleumsaktivitet på norsk sokkel har vi bygd opp Norges største og viktigste næring rundt denne aktiviteten, der både oljeselskaper og andre teknologibedrifter på leverandørsiden spiller nøkkelroller. Tyske selskaper har spilt og spiller en viktig rolle i sektoren til gjensidig glede for våre to land. 

Tyske selskaper har gitt viktige bidrag til det norske olje- og gasseventyret. Jeg ser fram til nye tiår der tyske oljeselskaper fortsetter som aktive deltakere på norsk sokkel og der tyske teknologibedrifter bidrar til økt verdiskaping fra norsk sokkel, avslutter Søviknes. 

 

Terje Søviknes og Rainer Baake i Berlin. (Alle foto: KRD/OED).

Til toppen