Olje- og energiministerens innlegg på Gjerdrum

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han deltok på den offisielle markeringa av at gjenoppbyggingen og sikringen av skredområdet i Ask sentrum er ferdig 23. august 2023.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det kjennes fint å være sammen med dere i dag, når vi markerer det som er en ny start for Gjerdrum-samfunnet.

Det er to og et halvt år siden en mørk desembernatt ble enda mørkere.

Kvikkleireskredet dere opplevde her 30. desember 2020 er det mest alvorlige vi har sett i Norge i nyere tid.

Det kostet oss ti menneskeliv, elleve med det ufødte barnet som også mistet livet på tragisk vis. Flere hundre av dere ble evakuert.

I dag går tankene mine til de som gikk bort, og til alle de som står igjen, som har tomme stoler rundt kjøkkenbordet og som lever med sorgen hver dag. Hendelsen har preget hele Norge sterkt.

Vi husker godt de dramatiske bildene fra skredet. Vi så naturens råskap og de enorme ødeleggelsene. Men vi så også heltedåd i redningsarbeidet og letearbeidet som fulgte.

Vi så et sterkt fellesskap her i Gjerdrum i måten hele samfunnet håndterte dette sammen på.

Årene etter ulykken forstår jeg har vært krevende for mange.

Den gode tryggheten vi kjenner på i eget hjem, ble for mange erstattet av en tyngende utrygghet og uvisshet. Og leirskredet som gikk her, skapte også utrygghet for mange rundt om i landet.

Senest i starten av august ble mange også rammet av uværet «Hans» som herjet over store deler av landet. Og igjen ble vi vitne til skred, flom og naturens råhet.

Vi må derfor skaffe oss mer kunnskap om hvordan vi skal forebygge alvorlige naturhendelser. Vi må ta lærdom av det som er skjedd, slik at vi kan unngå at det skjer flere steder.

Eksperter har sett på årsakene til skredet, og blant annet på bakgrunn av dette, jobber vi nå bredt med å gå gjennom hele flom- og skredpolitikken for å finne forbedringer som kommer hele landet til gode. 

Gjerdrum skal være en trygg plass. Det arbeidet som er gjennomført her nå bidrar til det. Det er  svært omfattende sikringstiltak, selv om jeg som jeg som lekmann ikke klarer å se alt som er gjort med grunnen her.

I mer enn to og et halvt år er det jobbet med å forhindre flere skred i området og bedre stabiliteten i Ask. Og nå, etter en grundig felles innsats, kan Gjerdrum se framover. 

I dag markerer vi at dette store sikringsarbeidet er fullført. 

Jeg vil med dette rette en stor takk til Gjerdrum kommune, NVE, konsulenter og entreprenører, og alle bidragsytere i dette arbeidet.

Nå kan vi endelig gratulere hverandre med ferdigstilt sikring her i Nystulia og i området rundt. Tusen takk for innsatsen og takk for det viktige arbeidet dere har gjort.