Taler og innlegg

Olje- og energiministerens tale på åpningen av Odal Vindkraftverk

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne talen på den offisielle åpningen av Odal Vindkraftverk den 20. juni 2023.

Statsråden foran vindturbin i Odal
Olje- og energiministeren på omvisning i Odal Vindkraftverk. Foto: Eivind Windingstad Stensrud/OED

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære energivenner!

Jeg er begeistret, jeg er imponert, og jeg er betatt av arbeidet dere har lagt ned.

Dette er verdifull inspirasjon for vår framtid, og det er flott å være med på.

Gratulerer med dagen, og takk for at jeg får være med på dette i dag.

Dette er en stor dag for Odal, det er en viktig dag for kraft-Norge, og det er en viktig dag for vår framtid.

Og det er spesielt betydningsfullt for meg som olje- og energiminister å få åpne Odal Vindkraftverk sammen med dere i dag. Grunnen til det er ganske enkel: samfunnet vårt kommer til å trenge mer elektrisk kraft i årene som kommer.

Dere er viktige bidragsytere til den omstillingen.

For at vi skal nå klimamålene våre må vi jobbe for å få elektrifisert både transportsektoren, industrien, og resten av samfunnet for øvrig. Vi trenger å veksle ut fossil energibruk med fornybar energibruk.

Da trenger vi mer kraft, vi trenger mer nett, og vi trenger bedre bruk av energien vår.

Målet er at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar energi. Det trenger vi for å videreutvikle samfunnet vårt på en trygg måte, hvor vi sørger for arbeidsplasser og gir muligheter for å leve gode liv i hele landet.

Og så er det jo med en viss frykt at jeg som telemarking møter dere her på Milepelen i dag.

En av bygdas store sønner, forfatteren Sigurd Hoel, har som kjent i Trollringen skrevet om hvor dårlig det gikk med telemarkingen Håvard Gjermundsen Viland. Han kom til en avsidesliggende østlandsbygd og prøvde å få til modernisering.

Han ble møtt med stadig mer motgang og endte - tragisk nok - med å miste hodet. Det kommer ikke jeg til å gjøre her, for dere er allerede moderne etter min mening.

Dere har landet et gigantisk prosjekt. Vi blir alle begeistret over dimensjonene, størrelsen og måten dere har klart å bygge det på, med den tiden dere har hatt det til disposisjon. Jeg er imponert over Akershus Energi og Nord-Odal kommune, som har jobbet sammen for å realisere prosjektet.

Jeg vet at det er flere som vil være uenig med meg, men jeg synes det er noe majestetisk over turbinene på Songkjølen og Engerfjellet.

Vi kan stille oss spørsmålene: Er det stygt? Er det pent? Eller er det fascinerende? En ting er i hvert fall sikkert. Det er helt nødvendig at vi gjør det.

Også har vi litt ulike følelser rundt dette, men jeg selv synes det er fascinerende at vi kan få til denne typen byggeprosjekter.  Med de vindturbinene som nå står der i betong, stål og glassfiber, skal vindkraftverket bidra til å forsyne 33 000 innbyggere med ren strøm i årene som kommer.

Av totalt 60 kraftverk i Innlandet med vannkraften inkludert, blir Nord-Odal vindkraftverk nå det femte største kraftverket i fylket. Nord-Odal blir nå en betydelig kraftkommune som vil bidra med nødvendig kraft til regionen.

For noen år siden var det ikke mange som så for seg at dette skulle skje.

Min partikollega og tidligere ordfører i kommunen Lise Selnes uttalte under konsesjonsbehandlingen at for Nord-Odal kommune var det før planene om vindkraftverk dukket opp, like sannsynlig med vindkraft i bygda som at man skulle begynne med oljeutvinning i Storsjøen.

Men nå står vindkraftverket her. Vindkrafta den er her. Men foreløpig er det ikke kjørt seismikk i Storsjøen, og det er jeg veldig glad for. Men jeg er også veldig glad for at vindkraftverket står.

Jeg har også lyst til å gi en honnør til alle lokalpolitikere som har turt å stå opp i diskusjonen om vindkraft.

Jeg synes det er veldig positivt å høre noen av de gode historiene og tilbakemeldingene som også blir vist her. Disse er ikke alltid like synlige i mediebildet og ute i debatten, men det er viktig at disse meningene også kommer frem.

Vi vet at vindkraftutbygging ikke er fritt for konflikt. Ingen energitiltak er i utgangspunktet det. Det gjelder også her. Derfor har det blitt prioritert å bygge ut et samspill med viktige miljøinteresser. Og jeg vet, - og jeg setter meg lit til, - at utbyggerne etter beste evne har tilpasset prosjektet til miljø og andre allmenne interesser.

Det var interessant å reise opp i vindkraftverket i dag. Her fikk vi høre om rehabilitering av turstier, adgang for befolkningen med åpne veier til flotte hengelunder, utsiktspunkter, og ikke minst skianlegg og følgeforskning på tiurleik.

Det er også viktig for regjeringen at deler av de verdiene som skapes, tilfaller innbyggerne i regionen.

Derfor har det vært en viktig prioritering for oss, at de kommunene som stiller sin natur til disposisjon skal sitte igjen med mer av verdiskapingen. Utbyggingen skal komme lokalsamfunnet til gode. Dette gjør at man også får et eierforhold til vindkraftverket.

Dere har også opprettet Odal Vind-fondet, der deler av inntektene til kraftverket vil komme lokalsamfunnet i Nord-Odal, Eidsvold og Nes til gode. Det synes jeg er positivt. Det skal betale seg for innbyggerne. Dette håper jeg blir vind-vinn for Nord-Odal.

Med åpningen i dag tar vi Norge enda et skritt videre i grønn retning, og dette er viktig for vår framtid. Jeg er stolt over at vi nå kan starte opp ny vindkraftproduksjon herfra i dag.

Så kjære alle sammen; grunneiere, innbyggere, utbyggere og eiere, - det er en glede å erklære Nord-Odal Vindkraftverk for offisielt åpnet.

Gratulerer så mye med dagen!