Historisk arkiv

Norge ber partene i Sudan godta kjennelse om oljeområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge ber partene i Sudan om å respektere Den faste voldgiftsdomstolen i Haag sin avgjørelse om grensedragningen for den viktige oljeregionen Abyei. – Det er også viktig at domstolens kjennelse blir gjort kjent og forklart for lokale grupper som er berørt i Abyei, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge ber partene i Sudan om å respektere Den faste voldgiftsdomstolen i Haag sin avgjørelse om grensedragningen for den viktige oljeregionen Abyei.  

– Løsningen av grensespørsmålet i Abyei er meget viktig for oppfølgingen av fredsavtalen mellom nord og sør i Sudan. Norge ber partene, National Congress Party og Sudan People’s Liberation Movement, om å respektere domstolens avgjørelse. Vi oppfordrer samtidig myndighetene til å følge opp avgjørelsen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Domstolen har i dag lagt fram sin avgjørelse i Abyei-saken. Avgjørelsen fører til justeringer av de omstridte grenseforslagene fra 2005.

– Det er også viktig at domstolens kjennelse blir gjort kjent og forklart for lokale grupper som er berørt i Abyei, sier Solheim.

En egen grensekommisjon i Sudan, Abyei Border Commission, leverte i juli 2005 sin rapport om Abyeis grenser. Myndighetene i nord (NCP) avviste rapporten og begrunnet dette med at kommisjonen hadde overskredet sitt mandat. Uenigheten om grensene førte til at det ikke er blitt opprettet en egen lokaladministrasjon for området, slik fredsavtalen fra 2005 sier.

I mai 2008 brøt det ut væpnede kamper i Abyei, etter at det i lengre tid hadde vært meget spent i området. Kampene opphørte da partene ble enige om et veikart for å løse krisen. En del av løsningen var å be Den faste voldgiftsdomstolen i Haag om å vurdere hvor grensen skulle trekkes. Norge bistod partene i å fremforhandle dette veikartet.

– Nå som domstolens avgjørelse foreligger er det særlig viktig at partene går sammen om å løse lokale konflikter og samarbeider med FN. Jeg oppfordrer dem også til å legge alt til rette slik at Abyeis egen administrasjon kan bli et effektivt organ for befolkningen i området, sier Solheim.

Befolkningen i Abyei-området fikk i fredsavtalen fra 2005 rett til å bestemme i en egen folkeavstemming om de ønsker å være en del av Nord- eller Sør-Sudan. Fredsavtalen legger opp til en folkeavstemning i januar 2011 hvor befolkningen i Sør-Sudan får mulighet til å bestemme om de ønsker å løsrive seg fra resten av Sudan for å opprette en egen stat. 

FN har den siste tiden styrket sin tilstedeværelse i området hvor en stor del av Sudans olje blir produsert. Det er også andre internasjonale observatører til stede.

Avgjørelsen fra Voldgiftsdomstolen.

Pressekontakt:
Pressevakten for utviklingssaker, mob. 913 95 000 (ikke SMS)

Til toppen