Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omdisponering av dyrka mark er fortsatt under målet

Endelige tall fra KOSTRA for 2014 viser at omdisponeringen av dyrka mark går svakt opp fra forrige år, men er fortsatt under målsettingen på 6 000 dekar. 5 710 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2014, mens tallene for 2013 var 5 620 dekar.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå gått gjennom alle tall og rettet opp feilrapporteringer og mangler fra kommunene. Endelige tall er noe høyere enn de foreløpige tallene som ble publisert i mars, men de bekrefter at omdisponeringen er redusert de senere årene. 

Størst press rundt de store byene

Statistikken viser at det er kommunene på Østlandet, og rundt Stavanger, Bergen og Trondheim som omdisponerer mest jordbruksarealer til andre formål. Dette er områder med svært gode vilkår for å drive jordbruk. Befolkningsvekst og høy nærings- og utbyggingsaktivitet skaper et press som fører til at noen av de mest verdifulle jordressursene i landet omdisponeres til bolig, nærings og samferdselsformål. 

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. 

Jordvern bynært landbruk, Sandnes i Rogaland
Kommunene rapporterte å ha omdisponert 5 710 dekar dyrka mark i 2014. Foto: Fylkesmannen i Rogaland
Til toppen