Omsetningsavgifter for 2014

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 19. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2014.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 19. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2014. Satsen for omsetningsavgift på melk går ned med 2 øre per liter, mens avgiften på egg går opp med 20 øre fra 1. januar. Maksimalsatsen for storfe går opp med 50 øre. De andre omsetningsavgiftene endres ikke.

Reguleringskostnadene i melkesektoren er stabile. Høy omsetningsavgift i første halvår 2013 gjør at en nå bruker av fondet for å dekke kostnadene i 2014. Avgiften kan dermed settes ned.

Maksimalsatsen på storfe øker for å ha en sikkerhetsmargin dersom noe uforutsett skjer. Omsetningsavgiften på egg øker fordi en har behov for å bygge opp fondet fra et lavt nivået ved utgangen av 2013.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2014 blir etter dette:

ku- og geitmelk

8 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv

maks 200 øre/kg

kjøtt av sau og lam    

maks 150 øre/kg

svinekjøtt 

maks 250 øre/kg

egg            

100 øre/kg

kjøtt av kylling  

22 øre/kg

kjøtt av kalkun  

22 øre/kg

Pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift
Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen