Omsetningsavgifter for 2022

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 15. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2022, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på melk reduseres med 1 øre til 8 øre per liter. Maksimalsatsene for kjøtt av sau/lam senkes med 50 øre per kilo til 2,50, mens omsetingsavgiften for egg økes med 10 øre til 80 øre per kilo. Omsetningsavgiften for pels settes til null. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2021.

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruks_.pdf

- Det er viktig for landbruket at markedene er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader. Det er positivt at den gode markedssituasjonen gjør at vi nå kan holde omsetningsavgiftene på et lavt nivå i de fleste produksjoner. Det er likevel signaler som tyder på strammere markeder når koronaeffektene etter hvert flater ut, sier landbruks- og matmininster Sandra Borch.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2022:

Ku- og geitmelk

8 øre/liter

Kjøtt av storfe og kalv

maks 2,50 kr/kg

Kjøtt av sau og lam

maks 2,50 kr/kg

Svinekjøtt

maks 1,50 kr/kg

Egg

0,80 kr/kg

Kjøtt av kylling

28 øre/kg

Kjøtt av kalkun

28 øre/kg

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.