Omstilling i turbulente tider

Tale til Næringslivsdagen i Follo, arrangert på Kolben kulturhus.

* Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen, og takk for en anledning til å snakke om omstilling.

For folkens, det er ikke tvil om at vi møtes i spennende og turbulente tider.

Det gjelder for alle, og på alle nivå av næringsliv og politikk.

Vi lever i en tid med stor geopolitisk uro, og konsekvensene av dette merkes bedre og bedre også i Norge.

Det var visst ikke sånn alt stabiliserte seg så snart pandemien var over, gitt!

**

Her hjemme har vi i regjeringen måttet være helt sikre på at vi balanserer statsbudsjettet på riktig måte, i en komplisert økonomisk virkelighet.

Vi har rekordhøy sysselsetting, og i det store bildet går det bra med norsk næringsliv.

Men samtidig har mange, både privatpersoner og bedrifter, kjent at det strammer seg til.

Og vi ser alle at kostnadene stiger, enten det er i butikken, ved bensinpumpa eller når vi åpner vinduskonvoluttene i postkassen.

Vi har iverksatt tiltak for å avlaste de mest umiddelbare effektene av dette, blant annet med en strømstøtteordning for næringslivet.

Dette året og den nærmeste tiden er likevel - og vil fortsette å være - preget av Russlands angrepskrig mot Ukraina, og det den har medført av menneskelig lidelse og uro i verdensmarkedene.

Men om så den krigen tok slutt i morgen, vil tiden fremover fortsatt være utfordrende.

Jeg er nemlig ikke her på Kolbotn i dag for å si at det snart kommer en tid der alt blir enkelt og smooth, og at vi skal tilbake til det vante og trygge.

Nei. Kjære venner, vi skal gjennom den største omstillingen i norsk næringsliv noensinne.

De bedriftene og den politikeren som ikke tar dette inn over seg, går en tung tid i møte.

Det gjelder for alle – også dere i Nordre Follo, i Enebakk, i Frogn, på Nesodden og i Ås.

**

Vår levetid vil være dominert av to store trender som alle må forholde seg til.

Vi snakker om:

  • Klimaendringene, kanskje den største utfordringen menneskeheten har stått overfor.
  • Og: Vi må møte denne utfordringen samtidig med en omstilling i norsk økonomi hvor impulsene fra olje- og gassutvinning vil avta.

Omstillingen fra olje- og gass handler om inntekter, finansiering av budsjettunderskudd – og, ikke minst, om alle de virksomhetene og arbeidsplassene som er knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.

«Markedsturbulens» er sånn sett knapt dekkende for det vi som nasjon og marked skal gjennom framover.

Den avgjørende forskjellen er at vi vet dette kommer.

Vi vet at inntektene fra olje og gass vil gå ned. Vi vet at forbrukere og markeder i større og større grad vil etterspørre bærekraftige produkter, laget med bærekraftige verdikjeder.

Vi går mot en tid der markedet vil skrike etter mer bærekraftige industriprodukter, etter ny teknologi, etter digitaliseringsløsninger som lar oss jobbe smartere, og etter nødvendig kompetanse og erfaring.

Vi går også raskt mot en tid hvor de som ikke driver bærekraftig, vil bli straffet for det.

De vil ikke tiltrekke seg de mest attraktive arbeidstakerne, de vil ikke gjøre lykke hos investorer og de vil heller ikke være populære hos forbrukerne.

Jeg er derfor helt overbevist om at bærekraft i økende grad blir en forutsetning for lønnsomhet.

Og derfor er ikke dette noen tid for å krype ned i bunkersen og vente til det går over. Det er heller ikke tiden for å henge med huet og kle seg i striesekker og tenke at alt blir verre.

Tvert om. Dette er en kjempesjanse til å satse og ta posisjoner i morgendagens marked!

Med den nye eierskapsmeldingen setter vi selv handling bak disse ordene, ved at vi stiller flere og tydeligere forventninger til de selskapene der staten er med på eiersiden.

Dette gjelder særlig områdene klima, naturmangfold og økosystemer – vi tror det vil lønne seg, rett og slett.

**

Arbeidet med omstilling i det private næringslivet er det naturligvis næringslivet selv som må gjøre.

Men vi i det offentlige er med som støtteapparat.

Hør nå: Denne regjeringen tror på å stille forventninger, også til det private næringslivet. Vi har forventninger om at også private aktører strekker seg, tenker nytt og ser etter muligheter på veien mot nullutslippssamfunnet.

Til næringslivet vil jeg derfor si to ting.

For det første: Det offentlige og det private gjør dette sammen. Vit at regjeringen har ryggen deres når dere vil prøve innovative, bærekraftige løsninger.

Vi gjennomgår hele virkemiddelapparatet for å spisse innsatsen for grønn omstilling. Hovedprinsippet skal være at prosjekter som mottar støtte, bidrar til at vi når omstillingsmålet.

Og vi øker muskelmassen i det samme virkemiddelappratet for å virkelig kunne ta de nødvendige løftene.

Det betyr konkret at:

Vi har allerede trappet opp støtten via Enova.

Vi har etablert grønne vekstlån i Innovasjon Norge, og vi har styrket tilgangen på investeringsmidler fra EU.

Vi er også veldig klar over at noe av det viktigste hver enkelt kommune kan bidra med, er attraktive og bærekraftige næringstomter, som gir plass til grønn industri på en måte som sørger for balanse i naturregnskapet.

Vi skal derfor legge fram en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker.

Målet er at norske kommuner enklere skal kunne tilby næringstomter som kan konkurrere internasjonalt om de mest attraktive næringene og arbeidsplassene.

Det er anslått at behovet for statlig avlastning i forbindelse med grønn industri kan være opp mot 60 milliarder kroner frem mot 2025. Til de som synes det høres mye ut: Det er egentlig mest legitimt å spørre om vi har råd til å la være. FN har anslått at hver krone investert i den grønne økonomien, gir fire kroner i gevinst. 

I tillegg skal vi gjennomføre flere store og nødvendige løft for å sikre at Norge holder på posisjonen vi har:

Vi skal lyse ut nok områder for havvind til å nær doble den norske kraftproduksjonen, og vi skal forsterke strømnettet. Dette skal sikre norsk industri fortsatt tilgang på ren og rimelig kraft. Vi skal også inkludere flere i arbeidslivet, blant annet gjennom en ny kompetansereform. Der er det store ressurser å hente!

**

Det er turbulente tider, men det er nå vi skal gjøre det, folkens.

Jeg har fått se litt av den kreativiteten og skaperkraften som ligger i denne regionen, blant annet da jeg besøkte sykkeldekk-innovatørene reTyre.

Jeg ser de skal snakke senere i dag. Her er man i ferd med å ta steget fra god idé, til utfordrer i et stort verdensmarked.

Det er inspirerende for alle – og det slike satsninger som gjør at jeg venter meg store ting fra Follo!

Takk for oppmerksomheten.