Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omstilling trygger velferd

Kronikk av statsminister Erna Solberg publisert i Dagens Næringsliv 26. september 2015.

Arbeid, aktivitet og omstilling vil være prioriterte områder i statsbudsjettet for 2016.

Behovet for å omstille norsk næringsliv kom kraftigere og raskere enn noen kunne forutsi da oljeprisen brått begynte å falle. Jeg vet at mange har kjent på usikkerhet særlig det siste året.

NHO la onsdag frem en kvartalsrapport som viser hvordan oljebremsen reduserer veksten og øker arbeidsledigheten i de delene av landet som er mest avhengige av næringen. Torsdag fulgte Vestlandsindeksen fra Sparebanken Vest, hvor det uttrykkes bekymring for utviklingen også i fastlandsøkonomien.

Alt er riktig nok ikke svart. Gigantutbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil bidra til et høyt investeringsnivå på sokkelen også de neste årene. Bare i første fase skal det deles ut kontrakter for 117 milliarder kroner, 45 milliarder er allerede nådd. Mange av dem vil havne hos norske leverandørbedrifter over hele landet, og senest i forrige uke sikret FMC Kongsberg Subsea seg en kontrakt på undervannsutstyr for rundt 1,3 milliarder kroner.

Kvartalsrapporte n fra NHO viser forsiktige tegn til økte investeringer i fastlandsindustrien. De regionale forskjellene er dessuten store, og i flere fylker synker arbeidsledigheten.

7. oktober legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. Vi vil prioritere tiltak som legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Vi står overfor to hovedutfordringer.

For det første må vi på kort sikt sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk som gir pengepolitikken rom til å virke. Pengepolitikken er førstelinjeforsvaret ved konjunkturtilbakeslag. Det fungerer nå godt. Styringsrenten er rekordlav, og kronen har svekket seg markert. Det gir en viktig drahjelp for eksportrettet næringsliv. Norges Banks kutt i styringsrenten denne uken vil gi ytterligere stimulans.

I tillegg vil vi legge frem målrettede tiltak for å bidra til arbeid og aktivitet på verftene, vi vil ruste opp offentlige bygg og infrastruktur, og vi vil få fart på det grønne skiftet. Vi legger til rette for at ingeniører kan få jobb i andre sektorer enn petroleumsnæringen.

Samtidig kan ikke tiltakene vi gjennomfører på kort sikt ødelegge for den andre hovedutfordringen: At vi på lengre sikt må omstille næringslivet slik at vi får flere ben å stå på.

Utsiktene er nemlig annerledes nå enn vi har vært vant med. De siste par tiårene har omstillingen vært preget av kraftig inntektsvekst fra petroleumseksporten, lavere priser på importerte varer og sterk oppgang i etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft i fastlandsøkonomien. Oljen har vært drivkraften, vi har visst hva vi har omstilt oss mot. Nå har vi behov for å skape nye, og trygge gamle, arbeidsplasser - samt sikre velferdsgoder. Det skal skje uten en tydelig etterspørselskraft i økonomien.

Jeg hører noen si at vi nordmenn alltid har klart å omstille oss. Det nytter ikke å ha en slik tilbakelent holdning. De siste tiårene har økt etterspørsel fra petroleumsnæringen trukket opp aktiviteten i fastlandsøkonomien og bidratt til høye inntekter og stadig flere godt betalte jobber. Mye tyder på at den perioden nå kan være over. Å finne nye kilder til vekst med samme lønnsomhet er krevende.

Til tross for at petroleumsindustrien fortsatt vil være betydningsfull i mange år fremover, må vi ta inn over oss at den aktivitetsveksten vi har bak oss neppe kommer tilbake. Det er avgjørende at jobbene vi nå skaper bidrar til å opprettholde en betydelig skatteevne, slik at også morgendagens Norge skal bli trygt og godt å bo i.

Vi vet i dag ikke med sikkerhet hvor de nye jobbene vil bli skapt. Innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser skjer med utspring både i eksisterende bedrifter og næringer - samt i helt nye ideer.

Norge kan aldri være billigst, men vi kan være smartest.

Derfor vil statsbudsjettet for 2016 fortsette den sterke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon.

Hvis ideer skal bli til arbeidsplasser trenger vi dem som vil og tør å investere. Når vi skal skape de nye hjørnesteinsbedriftene i lokalsamfunn over hele landet, kommer vi ikke unna at private investorer er avgjørende. Derfor vil regjeringen fortsette å redusere skattene på arbeidsplasser og for norske eiere.

Vi er i en situasjon hvor det er viktig å styrke norsk konkurransekraft og skape trygge jobber på flere områder. Bare slik vil vi være istand til å møte en morgendag med lavere inntekter fra en næring som i flere tiår har gitt lønnsomme arbeidsplasser, sørget for gode skatteinntekter og slik bidratt til et velferdssamfunn vi er stolte av.

Til toppen