Ønsker handelsavtaler med India og Indonesia

EFTA-landene ønsker at frihandelsavtaler med India og Indonesia kommer i land i 2017.

- Jeg ønsker å ferdigstille forhandlingene med India så snart som mulig. India er et enormt og voksende marked. Det er viktig at Norge er tidlig i køen blant land som har en frihandelsavtale med dem, sier næringsminister Monica Mæland.

- Vi satser dessuten videre på Sørøst-Asia. Forhandlingene med Indonesia og Malaysia er viktige for oss. Begge er medlem i ASEAN, og vårt langsiktige mål er en frihandelsavtale med ASEAN, sier Mæland.

Mandag 21. november deltok hun på uformelt ministermøte i Genève sammen med de andre EFTA-ministrene.

Vil styrke forbindelsen til Mercosur

Under møtet ble medlemslandene enige om å gå videre med å forberede oppstart av forhandlinger med den viktige handelsblokken Mercosur, som består av Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela. EFTA-landene tar sikte på å starte opp forhandlinger om en handelsavtale med Mercosur sommeren 2017.

Den samlede norske eksporten av varer og tjenester til Mercosur var i 2014 i overkant av 14,5 milliarder kroner. En handelsavtale med Mercosur er etterspurt av store deler av norsk næringsliv. For Norge er særlig Brasil og Argentina viktige eksportmarkeder.

- Norge og EFTA har over lengre tid ønsket å styrke relasjonene med Mercosur. Dette har vært en prioritert sak for regjeringen. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi kan starte forhandlinger om en frihandelsavtale neste år, sier Mæland.           

Tett kontakt om Brexit

Brexit var også tema under mandagens møte. Ministrene ble enige om å holde tett kontakt etter hvert som Storbritannias utmeldingsforhandlinger kommer i gang.

- Storbritannia er kanskje vår viktigste økonomiske partner. Vi ønsker at det fremtidige samarbeidet og handelsbetingelsene skal være like bra som i dag, sier Mæland.

- Det beste for Norge er en "soft brexit", altså at Storbritannia blir så nært knyttet til det indre marked som mulig.

Pågående frihandelsforhandlingene med Vietnam og Ecuador sto også på dagsorden for EFTA-ministermøtet.

Fakta om EFTA

  • Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) ble etablert i 1960 av Norge, Portugal, Sverige, Østerrike, Sveits, Danmark og Storbritannia.
  • Målet var å legge til rette for økt handel med varer mellom EFTA-landene og være et alternativ til EF (nåværende EU).
  • EFTA består i dag av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge.

 

 

Til toppen