Opninga av lønsoppgjeret i staten

Måndag 22. april kl. 12.00 opnar lønsoppgjeret i staten. Presse er velkommen til å ta bilete før opninga.

Partane er også tilgjengeleg for pressa for bilete og korte kommentarar etter opninga.

Partane er representerte av Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, Egil André Aas, leder i LO Stat, Guro E. Lind, leder i Unio stat og Jens B. Jahren, leder i YS Stat.

  • Stad: Auditoriet i R5, Akersgata 59
  • Tid. 22. april kl. 12.00

Presse som ønsker å delta kan melde seg til presse@dfd.dep.no

Det vil bli gjennomført bagasjekontroll, og vi ber akkreditert presse om å møte i god tid.

Husk gyldig legitimasjon (norsk gyldig, fysisk førarkort, pass, nasjonalt ID-kort, tenestebevis med bilete som er utferdiga av norske offentlege verksemder for identifikasjonsformål eller europeiske identitetskort).

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 20 00