Oppdatert nasjonal hjernehelsestrategi fra 2025

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge er et av få land som har en nasjonal hjernehelsestrategi. Gjeldende strategi utløper i 2024. En ny og oppdatert strategi vil bli lagt fram våren 2025.

Hjernehelse er et overordnet begrep som omfatter alt fra tiltak for å bevare og utvikle en frisk hjerne, til hjernesykdom og -skader.

– Hjernehelse er fremdeles et nytt og ukjent begrep for mange, og arbeidet med hjernehelse må ha et langsiktig perspektiv. Vi skal derfor legge frem en ny og oppdatert strategi våren 2025, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Vanligste årsak til uførhet

Over 30 prosent av befolkningen vil rammes av sykdommer, tilstander eller skader i hjernen eller nervesystemet i løpet av livet. Hjernesykdommer er den vanligste årsaken til uførhet og blant de vanligste årsakene til død.

Medregnet pårørende er dermed store deler av Norges befolkning berørt av hjernesykdommer.

– Den oppdaterte strategien skal ta utgangspunkt i målene i den nåværende strategien, men samtidig er det viktig å se på erfaringene og resultatene som man har sett av arbeidet så langt så feltet kan utvikles, sier statsråden.

Et av få land med hjernehelsestrategi

Norge var tidlig ute, og er et av få land som har en nasjonal hjernehelsestrategi. Det er økende interesse for hjernehelse.

Verdens helseorganisasjon WHO har nylig lagt frem en handlingsplan for hjernehelse, og flere land har utarbeidet eller er i gang med å utarbeide nasjonale hjernehelsestrategier. 

– Vi har nylig lagt frem regjeringens folkehelsemelding, og skal i løpet av dette året også legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan og en helseberedskapsmelding. Den oppdaterte hjernehelsestrategien må derfor sees i sammenheng med de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken, sier Kjerkol.

Tilrettelegge for livsmestring

Å ivareta hjernehelsen handler om å legge til rette for menneskers mulighet til å fremme egen hjernehelse og mestre livet med nedsatt funksjon på grunn av en hjernesykdom.

Med utgangspunkt i det store omfanget av personer som rammes av hjernesykdommer, har befolkningen mye å hente i å ivareta sin egen hjernehelse og forebygge hjernesykdommer.

– Vi vet at fagfolk og brukere har etterlyst en ny og oppdatert strategi etter at gjeldende strategi utløper i 2024, og derfor signaliserer jeg allerede nå at det kommer en oppdatert hjernehelsestrategi, sier Kjerkol.