Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere til å forlate Sudan

På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder nå Utenriksdepartementet alle reiser til Sudan og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Det pågår fortsatt kamper i Khartoum og andre deler av landet. Fly, kamphelikoptre og hard skyts er tatt i bruk i krigføringen. Det er mangel på mat, vann, strøm og helsehjelp. Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig og kan endre seg på kort varsel. Hver enkelt må selv vurdere sin egen sikkerhet ved muligheter for utreise fra Sudan.

Den norske ambassaden i Khartoum er nå midlertidig stengt og kan ikke bistå med konsulær hjelp.

Norske borgere som ønsker bistand eller kontakt med norske myndigheter, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller via UDs app «Reiseklar». Norske borgere i Sudan kan også kontakte UDs operative senter på e-post 247@mfa.no eller +47 23 95 00 00.

Endringen i reiseråd trer i kraft umiddelbart.