Oppheving av reiseråd for enkelte land på EUs tredjelandsliste

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Fra og med mandag 19. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for følgende land: Albania, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, Montenegro, Qatar og Serbia.

Regjeringen har vedtatt å oppheve reiserådet for de av landene og områdene på EUs tredjelandsliste som etter FHIs vurdering møter kravene for noe mildere innreiserestriksjoner. EUs tredjelandsliste består av land og områder utenfor EU og oppdateres annenhver uke.

Selv om reiserådet for disse ni landene nå oppheves, vil det være karantenekrav.

FHI har for første gang vurdert hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som de mener kan ha noe mildere innreiserestriksjoner. Les mer om tredjeland her.

Her finner du informasjon om smittenivået i de aktuelle landene og hvilke karantenekrav som gjelder.

Smittesituasjonen raskt kan forverre seg i landet man besøker. Dette kan på kort varsel utløse krav om karantene ved innreise til Norge.