Oppløftende fastlegetall i ny rapport

43.000 flere har fastlege i år sammenlignet med utgangen av 2022. Antall fastleger øker mer enn tidligere, og flere nye allmennleger er rekruttert gjennom tilskuddsordningen regjeringen har satset på.

Det kommer frem i en fersk statusrapport om allmennlegetjenesten fra Helsedirektoratet.

– Dette er gledelige tall. Vi begynner å se virkningene av grepene denne regjeringen har tatt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Rapporten viser blant annet at veksten i antall fastleger er klart større enn de forutgående årene, med 167 nye fastleger så langt i år. Det er dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Flere fastleger gir økt kapasitet. Så langt i år har 43.000 flere innbyggere fastlege, sammenlignet med utgangen av 2022, og antallet innbygger som står uten fastlege flater ut tross høyere befolkningsvekst enn i årene før.  

Rapporten viser også at det rekrutteres flere nye allmennleger gjennom tilskuddsordningen for leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS), sammenlignet med tidligere år. Dette er en ordning regjeringen har styrket med 250 millioner kroner, og foreslått å styrke med ytterliggere 126 millioner kroner i 2024.

– Nå må vi jobbe for at disse gode trendene fortsetter, og finne løsninger på de utfordringene vi fremdeles ser. Mange står fortsatt uten fastlege og mindre kommuner rammes særlig av utfordringene. Dette er kjente problemstillinger vi jobber videre med på løse, der andre virkemidler enn de økonomiske blir sentrale, sier Kjerkol.