Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven, slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

– Det er viktig at politiet har effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak. Dette vil lette politiets arbeid knyttet til både utlendingskontroll og i forbindelse med forebygging og etterforsking av kriminelle handlinger, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Alle asylmottak fører lister over hvem som til enhver tid bor der. Dette gjøres i form av rapport om belegg (beleggslister) og rapport om beboere på mottak (beboerlister).  Samlet inneholder de to listene navn, nasjonalitet, alder og fødselsdato på alle beboerne i mottaket. Mottakene har også oversikter over personer med permisjon fra mottaket og, i en viss utstrekning, oversikt over tidligere beboere. Opplysninger om hvem som bor i asylmottak er taushetsbelagte opplysninger, blant annet fordi det røper at vedkommende har søkt beskyttelse i Norge.

Departementet foreslår nå å innføre et klart og mer varig rettslig grunnlag for politiets tilgang til opplysningene om hvem som bor eller har bodd i mottak, og hvem som har permisjon fra mottak. I tillegg innebærer forslaget at informasjonen også kan benyttes i politiets arbeid med å forebygge og etterforske straffbare handlinger.

– Tilgang til slike opplysninger er viktig for at politiet skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet for den enkelte. Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe høringsbrevets forslag sikrer, sier Sandberg.

Politiet har allerede adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven, for eksempel i forbindelse med retur og uttransportering av asylsøkere med avslag. Videre ga departementet i juli 2017 en tidsbegrenset instruks (fram til 31. desember 2017) som gir politiet tilgang til opplysninger om samtlige beboere i et mottak. Etter instruksen kan politiet benytte opplysninger om beboernes navn, fødselsdato og nasjonalitet til sitt arbeid med utlendingskontroll, sikkerhet og beredskap. Instruksen er begrunnet i sikkerhetsmessige og beredskapsmessige utfordringer som følge av de høye asylankomstene høsten 2015. Politiet har per i dag ikke anledning til å benytte opplysningene i forbindelse med forebygging og etterforsking av kriminelle handlinger.

Høringsfristen er satt til 18. april.

Til toppen