Oppnevning av settestatsråd

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt forsvarsminister Bjørn Arild Gram som settestatsråd for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor Mehl, på grunn av sitt vennskap med Fredrik Eken, som har eiendoms- og næringsinteresser på Svalbard, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.