Oppnevning av settestatsråd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim som settestatsråd for utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker som gjelder utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Kjersti Ertresvåg Andersen, der Huitfeldt på grunn av sin relasjon til Andersen er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.