Oppnevning av settestatsråd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utenriksminister Anniken Huitfeldt som settestatsråd for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Oppnevningen gjelder ved behandlingen av saker hvor Tvinnereim på grunn av sin tidligere stilling som underdirektør i Norad er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.