Opprettar Maritim 21-sekretariatet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges forskningsråd skal etablere eit fast sekretariat som skal følge opp Maritim 21-strategien om forsking og innovasjon. Det vil i tillegg bli oppretta ein rådgivande gruppe på 5-7 personer.

- Løysinga er enkel og fører ikkje til ekstra byråkrati. Eit fast sekretariat vil gje kontinuitet i oppfølginga av Maritim 21. Plasseringa i Norges forskningsråd vil sikre god kontakt med det maritime forskingsmiljøet, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Sekretariatet skal rapportere til MARUT sitt Strategiske råd og arbeidsutvalet. Sekretariatet skal bli evaluert etter 2 år.

Strategien «Maritim 21» blei lagt fram hausten 2016, og inneheld ei rekke anbefalte tiltak. Digitalisering av maritim næring, samarbeid på tvers av havnæringane og klima- og miljøvennleg maritim verksemd er blant dei viktigaste områda.