Presseinformasjon

Første ministermøte i Østersjørådet på ni år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For første gang siden 2013 skal det holdes et ministermøte i Østersjørådet med deltakelse fra utenriksministre og høynivårepresentanter fra ti land samt EU, 24.-25. mai i Kristiansand.

Det har siden 2013 ikke vært holdt regulære møter i Østersjørådet på utenriksministernivå etter Russlands aggresjon og ulovlige overtakelse av ukrainsk territorium i 2014 og militære støtte til opprør øst i Ukraina. Siden 2017 har det imidlertid vært møter mellom utenriksministrene utenfor Østersjørådets ramme for å opprettholde noe politisk dialog og praktisk samarbeid. 

I mars i år besluttet Østersjørådets øvrige medlemmer å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland ble samtidig suspendert fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

Norge har formannskapet i Østersjørådet, og utenriksminister Anniken Huitfeldt har derfor invitert til møtet i Kristiansand. Onsdag 25. mai vil det bli et politisk møte mellom representanter fra de ti landene, i tillegg til EUs utenrikstjeneste (EEAS) og Østersjørådets generaldirektør. Situasjonen i Østersjøregionen etter Russlands krig mot Ukraina vil være hovedtema på møtet. Møtet finner sted samme år som Østersjørådet markerer at det er 30 år siden det ble etablert.

Pressemøte

Etter møtet i Østersjørådet vil utenriksminister Huitfeldt møte pressen, sammen med noen av sine kollegaer fra rådet, onsdag 25. mai kl. 11:00 i Kristiansand.

Presse som ønsker å delta på pressemøtet i Kristiansand kan melde seg på via denne siden innen 19. mai.

Om Østersjørådet

Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States) ble etablert i 1992 etter dansk og tysk initiativ. Ledelsen går på rundgang. Norge og Island grenser ikke til Østersjøen, men har vært likeverdige medlemmer fra starten, sammen med øvrige nordiske og baltiske land, Tyskland, Polen og Russland. EU er også med, representert ved sin utenrikstjeneste EEAS. Fra mars 2022 har Russland vært suspendert fra deltakelse i rådet. Mer informasjon om Østersjørådet og det norske formannskapet her.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil 97 68 78 01, siri.svendsen@mfa.no.