Økt avskoging i Colombia

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Avskogingen i colombiansk Amazonas økte kraftig i 2017. Det viser tall som Colombias Institutt for meteorologi og miljøstudier – IDEAM - offentliggjorde i går. Avskogingen øker mest i de områdene FARC-geriljaen har trukket seg ut fra etter fredsavtalen. Nye kriminelle grupper og andre aktører har unyttet situasjonen og rydder skogen for å okkupere land, dyrke koka og drive ulovlig gruvedrift. -Økningen i avskogingen bekrefter det vi og colombianske partnere har visst en stund, men er svært bekymringsfull. Dette må møtes med kraftige virkemidler, og vi håper den nye regjeringen viderefører og forsterker den gode innsatsen vi har sett under Santos-administrasjonen, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Norge og Colombia undertegnet nylig en avtale om å utvide klima- og skogsamarbeidet fram til 2025.  For å møte den økte avskogingen har Colombia nå satt i gang en stor offensiv der miljømyndigheter, politi- og forsvaret over hele landet samarbeider.  Denne innsatsen er del av den nasjonale strategien for avskogingskontroll som nylig ble vedtatt.

Nye grep nødvendige

–De nye grepene som myndighetene har satt i verk er helt nødvendige.  Colombiansk Amazonas har på mange måter vært beskyttet som følge av tiårene med konflikt, og en økning i avskogingen som følge av fredsprosessen har vært ventet, sier Elvestuen.  

Avskogingen på landsbasis i Colombia  økte med 23% i 2017 sammenliknet med året før - fra 1780 km2 i 2016 til 2200 km2 i 2017, eller et område på størrelse med Vestfold.

Avskogingen i Amazonas doblet seg fra 2016 til 2017 -  fra 700km2 til hele 1440 km2. Til tross for økningen er avskogingen nasjonalt fortsatt lavere enn den var i perioden 1990-2010. 

Begrenser landbruksområder

En viktig årsak til den økte avskogingen er landspekulering og ulovlig landokkupasjon, omgjøring av skog til beitemark og i mindre grad småbønder som trekker til skogen på jakt etter nytt og bedre land for å livnære seg.  Den colombianske landbruksministeren vil i disse dager vedta en ny regulering som stanser utvidelse av landbruksgrensen.  Dette betyr at det blir ulovlig å bruke områder som er avskoget etter 2010 til landbruksformål.

Norge, Storbritannia og Tyskland, som har et felles partnerskap med Colombia for å redusere avskogingen, gikk ut med en felles pressemelding som reaksjon på avskogingstallene, hvor de roser innsatsen under nåværende regjering, på tross av de negative tallene.

–Bortsett fra den dramatiske økningen i avskogingen i Amazonas, er den positive nyheten at avskogingen går ned eller er stabil i alle de øvrige regionene, sier Ola Elvestuen.

I Stillehavsregionen gikk avskogingen ned i 2017 blant annet fordi det ikke var like mange store skogbranner i regionen som året før.