Over 60 000 flere fikk fastlege i 2023

– Ventetidene skal ned og fastlegeordningen er en viktig del av løsningen. Derfor er det gledelig at over 60 000 flere fikk fastlege i 2023, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Tirsdag offentliggjøres årsrapporten for allmennlegetjenesten 2023. Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Rapporten slår fast at rekrutteringen av fastleger var rekordhøy i 2023. Flere innbyggere har fått fastlege og fastlegene selv forteller om en mer håndterbar arbeidsbelastning. Jeg er glad for at vi klarer å både rekruttere og beholde flere fastleger, det er viktig for bærekraften i vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Ventetidene skal ned

– Min viktigste jobb som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet, når de trenger det. Jeg kommer til å jobbe for at den positive utviklingen knyttet til fastleger fortsetter også framover, sier Vestre.

Regjeringen har siden den tiltrådte styrket tilskuddet for å utdanne spesialister i allmennmedisin, Nasjonal ALIS, med 376,6 millioner kroner. Rapporten peker på at denne satsingen er av grepene som har endret utviklingen for fastlegetjenesten i positiv retning. I år er det lyst ut 557,9 millioner kroner i ALIS-ordningen – en rekordhøy sum.

– I 2023 ble det inngått over 500 flere ALIS-avtaler enn året før, og vi har i dag over 1100 leger med ALIS-avtale. Vi kommer til å trenge enda flere fastleger framover. Da er det viktig at vi legger til rette for at flere leger kan utdanne seg og spesialisere seg i allmennmedisin, sier Vestre.

Regjeringen har varslet en lovproposisjon med meldingsdel om fremtidens allmennlegetjeneste, og planlegger for fremleggelsen av den i 2025.

Nøkkeltall fra årsrapporten for 2023:

 • I 2023 kom 521 flere fastleger inn i ordningen, som er flere enn noen gang. Samtidig slutter færre fastleger. Netto tilvekst var på 211 fastleger.
 • Cirka 62 000 flere innbyggere fikk fastlege i 2023 og antall plasser på fastlegeliste økte for første gang siden 2017.
 • Om lag halvparten av de nye fastlegene i 2023 var kommunalt ansatte.
 • Resultater fra spørreundersøkelser blant fastleger tyder på at de i stadig større grad opplever en mer håndterbar arbeidsbelastning, samtidig som antall timer legene oppgir å jobbe er redusert
  • 70 prosent av fastlegene svarer i 2023 at det er svært sannsynlig eller litt sannsynlig at de er fastleger om 5 år, mot 50 prosent i 2021
  • Andelen fastleger som opplever for stor arbeidsbelastning er redusert fra 80 prosent i 2021 til 61 prosent i 2023
 • 214 101 innbyggere var fremdeles uten fast lege per 31.12.2023
  (1. mai 2024 er tallet redusert til cirka 180.000).
 • Med unntak av kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, økte andelen ubesatt lister i de minst sentrale kommunene. Situasjonen bedres noe i 2024.
 • I mange kommuner er det få eller ingen åpne fastlegelister.