Over tusen fangdammer på 20 år

Fangdammer blir bygget for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer og forhindre forurensing av vann og vassdrag. I de siste 20 årene har over tusen fangdammer blitt bygget.

Siden 1994 har det blitt investert nesten 150 millioner kroner til å bygge fangdammer, gjennom tilskudd fra ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fangdammer bidrar til å redusere forurensing av vann og vassdrag ved å rense vannet som renner av jorder. 

Fangdammene bidrar også til et større biologisk mangfold ved at dyre- og plantearter bosetter seg i dammene, og de hindrer gjengroing. I 2014 ble det gitt tilskudd på 2,4 millioner kroner til 29 nye fangdammer. Det er i Østfold, Akershus og Rogaland det har blitt bygget flest fangdammer siden 1994.  

Til toppen