Øystein Bøs tale ved soldataksjonen 2017 - "makker sjekker makker"

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen på Huseby leir i forbindelse med årets soldataksjon «Makker sjekk makker».

Soldataksjonen er en holdningsskapende aksjon som arrangeres årlig i regi av Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO). Temaet bestemmes av soldatene selv, ved TVOs landsstyre.

Tittelen på årets soldataksjon er «Makker sjekk makker». Fokus for aksjonen er hvordan soldatene er avhengige av hverandre, og hvordan Forsvaret er avhengig av sine soldater for å bygge operativ evne. Makkertjenesten går ut på at to soldater danner et par. Den ene skal se til at det går bra med den andre til enhver tid. Aksjonen belyser verdien av det å ha, og å være, en god makker. Målet med aksjonen er å skape trygghet gjennom samarbeid mellom soldatene, troppsbefal og avdelingsledelsen, slik at trivsel, samhold og arbeidsmiljø blir bedre.

 

Statssekretær Øystein bø ved Huseby leir 16. mai.
Statssekretær Øystein bø ved Huseby leir 16. mai. Foto: Forsvarsdepartementet

*Sjekkes mot fremføring*

Kjære gardister,

Takk for invitasjonen. Det er alltid stas å få møte Garden på hjemmebane, her på Huseby.

Temaet for årets soldataksjon er «Makker, sjekk makker». Den setter fokus på makkertjenesten, og verdien av det å ha en makker og det å være en makker.

«Løs oppdraget, og ta vare på dine kvinner og menn.» Dette er hovedmålet for enhver militær leder – uansett hvilket nivå man er på. I dette oppsummeres selve fundamentet i militært lederskap.

Oppdraget kommer alltid først. Men som leder – og som soldat - løser du aldri oppdraget alene.

Du er avhengig av dine medsoldater, på samme måte som de er avhengig av deg. Denne gjensidige avhengigheten krever tillit. En tillit som skapes nettopp ved at dere tar vare på hverandre, og er der for hverandre.

Den skapes ved at dere løfter hverandre opp og fram. Og at dere sammen tar imot når noen faller.

Tillit er limet i en avdeling. Tillit skaper samhold og lojalitet. Tillit gir mot til å handle.

Fordi hver enkelt av dere vet at medsoldatene er der for deg, uansett hva som skjer.

Det er viktig for å skape avdelinger som fungerer godt sammen i fredstid. Og, i strid kan tillit bety forskjellen på liv og død.

Men tillit kommer ikke av seg selv. Den formes gjennom ord og handling - det dere sier til hverandre og gjør mot hverandre. Respekten dere har for hverandre. Ansvaret dere tar for hverandre. Mot til å si ifra om noe ikke er som det skal være. På øvelse, i leiren, i tjeneste, på kveldstid eller på perm.

Forrige uke ble resultatene fra årets vernepliktundersøkelse offentliggjort. De viser at norske soldater – både kvinner og menn – trives godt i tjenesten. De viser også at en av de viktigste årsakene til høy trivsel er godt samhold. Undersøkelsen viser at dere – soldatene – er flinke til å ta vare på hverandre. Og det er gledelig å se at færre enn i fjorårets undersøkelse oppgir å ha blitt mobbet og seksuelt trakassert.

Men, det betyr ikke at vi kan være fornøyd. I Forsvaret har vi nulltoleranse mot alle former for mobbing og trakassering. Én soldat som blir utsatt for dette, er én for mange. Forsvaret arbeider hele tiden for å komme ned på null. I dette arbeidet er dere nøkkelen. Det er dere – soldatene – som gjør den viktigste jobben.

Fjorårets soldataksjon het «Gjensidig respekt – et felles ansvar». Aksjonen viste på en god måte hvordan dere utgjør en forskjell. Den innsatsen vernepliktige og de tillitsvalgte nedla i dette arbeidet, har utvilsomt bidratt til den positive utviklingen.

Dere har selv akkurat gått foran med et godt eksempel på hvordan soldater og befal i Garden sammen tar ansvar og utgjør en forskjell. Det blir lagt merke til. Siste helg reiste åtte gardister og én sersjant til Ålgård i Rogaland. De hadde med seg musikkinstrumenter til et skolekorps som over natten fikk sine instrumenter vandalisert og ødelagt. Etter det, brukte gardistene sin helg til å drive opplæring av ungene i korpset, i innspurten til 17. mai.

Dette er Garden på sitt beste. Ikke bare tar dere ansvar for hverandre. Dere tar også et ansvar for samfunnet. For dem som trenger dere akkurat der og da. Dette er noe skolebarna aldri vil glemme. Tøft gjort, rett og slett. Innsatsen fra 9 gardister gjør at hele Garden blir et forbilde, og går foran som et godt eksempel på «det å bry seg». Forsvarsministeren har gitt meg «streng ordre» om å hilse til dere, og takke for den omtanken og varmen dere viser resten av oss. Den takken er vel fortjent!

Dette minner oss også om hvorfor årets soldataksjon er så viktig. Den største og viktigste ressursen vi har, er nemlig dere. Hver gang dere sjekker makkeren deres, bidrar dere til Forsvarets operative evne.

Uten at makker sjekker makker blir Forsvaret dårligere til å løse sine oppgaver. Et inkluderende fellesskap i Forsvaret, og et samarbeid mellom Forsvaret og samfunnet, styrker støtten til Forsvaret i befolkningen.

Jeg vil gjerne takke de tillitsvalgte for et viktig arrangement, og for det arbeidet dere gjør for soldatene i verneplikten. Det at vi står her i dag, på 16. mai, dagen før en av de viktigste dagene i året for Garden, sier litt om den vekten dere legger på dette arbeidet.

Og til alle sammen, takk for den innsatsen dere sammen gjør for Forsvaret og for Norge!

Jeg ønsker dere alle en strålende 17. mai. Det er mange – små og store – som gleder seg til å dele nasjonaldagen vår med nettopp dere. Dere betyr noe ekstra for hele Norge akkurat i morgen!

Lykke til med årets soldataksjon, og fortsett å ta godt vare på hverandre!

Til toppen