Pelle-gruppa hedret med eget monument

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Mange av krigens helter har fått sin velfortjente anerkjennelse. Jeg er veldig glad for at Pelle-gruppa i dag har fått sin. Gruppens medlemmer ga et viktig bidrag til den norske motstandskampen under krigen. I dag har vi fått anledning til å takke dem for det de gjorde, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Monumentet over Pelle-gruppa er laget av Kirsten Kokkin, som er en av landets mest kjente billedkunstnere og dertil Sverre Kokkins datter (foto: Arne Flaaten, Forsvarets Forum).

Pelle-gruppa ble i dag hedret med et eget monument i på Aker Brygge, der gruppen utførte en av sine dristigste sabotasjeaksjoner. Sammen med arbeiderne ved Nyland og Aker mekaniske verksted sørget de for at tre tyske krigsskip ble senket, og ytterligere tre skip sterkt skadet. Aksjonen ble kjent også utenfor landets grenser, og fikk betydning for krigens gang.

Monumentet ble avduket av ordfører i Oslo, Fabian Stang, og HKH Kronprins Haakon var til stede under seremonien. Før seremonien holdt statssekretær Øystein Bø en tale i Oslo Rådhus for om lag 1 000 gjester.

-Jeg er spesielt glad for at de to gjenlevende medlemmene i Pelle-gruppa, Reidar Kjell Formo og Sverre Kokkin, fikk oppleve dette øyeblikket, sier Øystein Bø. - Norge vant friheten tilbake takket være modige mennesker som dem.

På bildet ser vi Sverre Kokkin fra Pelle-gruppa, HKH Kronprinsregenten, ordfører Fabian Stang og Reidar Kjell Formo fra Pelle-gruppa.
På bildet ser vi Sverre Kokkin fra Pelle-gruppa, HKH Kronprinsregenten, ordfører Fabian Stang og Reidar Kjell Formo fra Pelle-gruppa (foto: Eskil Sivertsen, FD).

-Dette monumentet vil for alltid minne oss om den innsatsen mennesker som Pelle-gruppas medlemmer gjorde, med stor fare for eget liv. Det er et håndfast bevis på samfunnets anerkjennelse og takknemlighet. Bare gjennom kunnskap og formidling holder vi fortellingene om krigens urett levende. Dette monumentet bidrar til det. På denne måten kan vi sørge for at historien om de som sto fram for vår frihet, lever videre. Det er vår plikt, både som enkeltmennesker og som fellesskap, sier statssekretær Øystein Bø.

Monumentet over Pelle-gruppa er laget av Kirsten Kokkin, som er en av landets mest kjente billedkunstnere og dertil Sverre Kokkins datter.
Monumentet over Pelle-gruppa er laget av Kirsten Kokkin, som er en av landets mest kjente billedkunstnere og dertil Sverre Kokkins datter.