Penger til bekjempelse av fremmede arter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fremmede arter er et økende problem og regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Rynkerose spres for eksempel til mange av øyene i Oslofjorden, og tar helt over enkelte steder og fortrenger naturlig hjemmehørende planter. Miljødirektoratet gir penger til en rekke tiltak for å bekjempe fremmede arter. Dette skal redusere de negative konsekvensene for naturen.

- Vi er avhengige av at mange i hele Norge engasjerer seg i kampen mot fremmede arter. Med denne økonomiske støtten håper vi at det blir enda større fart i dette viktige arbeidet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fremmede arter er blant annet planter, dyr og sopp som ikke forekommer naturlig på stedet. De er flyttet fra opprinnelsesstedet ved menneskelig hjelp, og har ikke forflyttet seg på egen hånd. Spesielt farlig for naturmangfoldet er fremmede arter som kommer fra andre land og som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge. Les mer om fremmede arter her.

Fremmede arter kan fortrenge de artene som naturlig lever i området. De sprer ofte også sykdommer og parasitter. Et eksempel er den fremmede arten signalkreps som er bærer av sykdommen krepsepest. Den har utryddet mange av våre norske bestandene av edelkreps. Når en fremmed art først har etablert seg, er de vanskelig å bli kvitt, og det kreves ofte store ressurser og systematisk innsats over lang tid.

Lupiner og andre fremmede plantearter kan ødelegge blomsterenger, mens den fremmede arten mink spiser blant annet egg fra flere av våre bakkehekkende fuglearter.

Tiltakene som har fått penger omfatter alt fra kartlegging og informasjonsarbeid til det å trene opp dykkere i arbeid med å bekjempe de fremmede artene.

En fylkesvis oversikt over tilskuddsmottakere kan lastes ned her (pdf).

Lupiner i veikanten
Lupiner i veikanten Foto: Anne Kjersti Narmo, Klima- og miljødepartementet