Norge leder FNs viktigste råd for utviklingspolitikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges FN-ambassadør Mona Juul ble i dag valgt til president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) for ett år fremover.

Ambassadør Mona Juul
Ambassadør Mona Juul. Foto: Monica Hellem/FN-delegasjonen

Ecosoc er FNs nav for bærekraftig utvikling. Med ansvar for oppfølging av bærekraftsmålene og finansiering for utvikling har Ecosoc-presidenten dermed en sentral rolle i FN. 

- Norge har tatt på seg denne oppgaven fordi vi er en sterk støttespiller for FN og bærekraftsmålene. Vi vil lede Ecosoc for å styrke en sentral del av det multilaterale systemet som er viktig for FNs arbeid over hele verden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ecosoc består av 54 medlemsland og er FNs viktigste organ for utforming av utviklingspolitikk. Ecosoc er et av FNs hovedorganer, sammen med Sikkerhetsrådet, Generalforsamlingen og FN-sekretariatet.

- Norge vil bruke vervet til å fremme felles løsninger på utfordringene verden står overfor i dag. Vi har ikke klart å mobilisere pengene vi trenger for å nå bærekraftsmålene. Vi vil derfor løfte finansiering for utvikling som en gjennomgående prioritering for Ecosoc det neste året, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Ecosoc er et økosystem av faste faglige fora, ekspertkomiteer og kommisjoner.

- Avstanden kan virke lang fra FNs møterom i New York til hverdagen for unge jenter i Uganda. For meg er det viktig at samarbeidet i FN og Ecosoc betyr noe for oss alle. For eksempel følger Ecosoc opp hvordan reformen av FN virker i praksis, sier Norges FN-ambassadør og president for Ecosoc Mona Juul.