Regjeringen dobler bistanden til fornybar energi

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Tilgang til fornybar energi er avgjørende for å skape bærekraftig utvikling og arbeidsplasser i fattige land. I utviklingsmeldingen foreslår regjeringen derfor å doble bistanden til fornybar energi til én milliard innen 2019 og å øke de årlige overføringene til Norfund med 50 prosent innen 2021, sier utenriksminister Børge Brende.

I Stortingsmelding "Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk" foreslår regjeringen å satse på fornybar energi og arbeidsplasser i utviklingspolitikken

- Jobbskaping i privat sektor er drivkraften for varig utvikling og fattigdomsreduksjon, og én av regjeringens absolutte hovedprioriteringer i utviklingspolitikken, sier utenriksministeren.

Bistanden til fornybar energi foreslås økt fra 495 millioner i 2017 til én milliard i 2019.

- Tilgang til energi er en forutsetning for næringsutvikling, jobbskaping, bedre utdanning, gode helseinstitusjoner, økt sikkerhet og generelt forbedret livskvalitet. Samtidig er energi en stor kilde til utslipp av klimagasser. Når vi bruker bistand til å utløse kommersielle investeringer i fornybar kraftproduksjon, bidrar vi både til økonomisk og bærekraftig vekst, og til reduserte klimautslipp, sier Brende.

Det er også et stort behov for å skape nye arbeidsplasser i fattige land. Det er avgjørende å finne nye finansieringskilder utenfor bistandsbudsjettene.

- Regjeringen foreslår å øke bidraget til Norfund, som er vårt viktigste virkemiddel for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland, med 50 prosent i neste stortingsperiode. I partnerskap med privat sektor skal Norge bidra til at det skapes jobber og skatteinntekter i fattige land, sier Brende.

En økning på 50 prosent av de årlige overføringene av kapital til Norfund innen 2021 innebærer en økning på 750 millioner fra dagens 1,5 milliarder til 2,25 milliarder. Over tid skal om lag halvparten av den tilførte kapitalen til Norfund være investert i fornybar energi.

En viktig erkjennelse i bærekraftsmålene er at bistand alene ikke skaper utvikling. Større kapitalstrømmer må mobiliseres, primært fra private kilder. En stor utfordring for bærekraftig næringsutvikling er tilgang på risikovillig kapital. Ved å bidra til bedre rammevilkår og avlaste risiko kan bistand virke katalytisk for økte private investeringer.

Norfund kan investere i alle Oda-godkjente land, men skal søke å konsentrere investeringene til Afrika sør for Sahara og de minst utviklede landene. I 2016 inngikk Norfund investeringsavtaler for 2,8 milliarder kroner. Om lag 870 millioner kroner ble investert i fornybar energi.

Les mer om Norfund.