Utenriksministeren gratulerer Erik Møse med utnevnelsen som leder av Undersøkelseskommisjonen for Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Jeg gratulerer Erik Møse med utnevnelsen som leder av Undersøkelseskommisjonen for Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Opprettelse av undersøkelseskommisjonen ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd 4. mars. Kommisjonen skal undersøke mulige menneskerettighetsbrudd og -overgrep og brudd på humanitærretten i forbindelse med Russlands aggresjon mot Ukraina. Møse er utnevnt som leder av kommisjonens arbeid, som for øvrig består av Jasminka Džumhur fra Bosnia-Hercegovina og Pablo de Greiff fra Colombia.

– Det er svært gledelig at FN allerede har oppnevnt medlemmer i undersøkelseskommisjonen for Ukraina, slik at kommisjonen blir operativ så raskt som mulig, sier utenriksminister Huitfeldt.

Erik Møse har svært solid bakgrunn og kompetanse, blant annet fra norsk høyesterett, FNs straffedomstol for Rwanda og Den europeiske menneskerettsdomstolen.  

– Gjennom hele sitt yrkesliv har han vist et sterkt engasjement for menneskerettigheter. Han vil være en svært god ressurs for Undersøkelseskommisjonen for Ukraina og bidra til at den kan utføre sitt viktige oppdrag på en effektiv måte, sier Huitfeldt.