Norge gir 135 millioner kroner i nødhjelp til Sør-Sudan

Den humanitære krisen i Sør-Sudan er nå så ille at FN har erklært hungersnød i deler av landet. – Situasjonen er prekær. Det haster å redde liv. Norge gir derfor 135 millioner kroner til nødhjelpsinnsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Børge Brende.

En av verdens mest alvorlige humanitære kriser fortsetter å utspille seg i Sør-Sudan. Væpnet konflikt brøt ut i desember 2013 og det er fremdeles daglige kamper mellom regjeringen og opposisjonsgruppene. FN anslår at 7,5 millioner mennesker trenger humanitær bistand. Av dem har rundt halvparten et kritisk behov for mer mat.

- Prisen for konflikten er det den sørsudanske befolkningen som betaler. Seksuell vold, mishandling og andre brudd på menneskerettighetene skjer i stor skala. Den humanitære krisen vi nå ser, er for en stor del menneskeskapt. Dette tar vi opp i alle samtaler Norge har med de sørsudanske partene, sier utenriksministeren.

Nok en gang understreker han at ansvaret for å stanse konflikten hviler på regjeringen i Sør-Sudan og de krigførende partene.

- Stans i kamphandlingene er avgjørende for at nødhjelp skal nå frem til mennesker med behov for beskyttelse, mat, drikkevann, medisinsk hjelp og tak over hodet. Det haster å få hjelpen frem nå som veiene er tørre og kjørbare, før regntiden setter inn om noen måneder, sier Brende.

Over 3,4 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine, hvorav over 1,5 millioner har flyktet til nabolandene. I tillegg til å hjelpe befolkningen i Sør-Sudan, vil Norge også støtte sørsudanske flyktninger i nabolandene. Ukentlig strømmer tusener av sørsudanere over grensen til Uganda, som har tatt imot til sammen 700.000 flyktninger. Majoriteten av flyktningene er kvinner og barn.

Den norske støtten vil i hovedsak gå til matsikkerhet, beskyttelse og utdanning gjennom erfarne humanitære aktører; FN, Det internasjonale Røde Kors og norske frivillige organisasjoner.

Norge har gjennom flere år vært én av de største bidragsyterne til nødlidende i Sør-Sudan og bidro med over 590 millioner kroner i bistand i 2016.

Til toppen