Norge øker støtten til værobservasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– I en tid der klimaet er i dramatisk endring er tidlig varsling av ekstremvær avgjørende for å redde liv og avlinger, og redusere materielle skader, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Norge dobler støtten til FNs fond for værobservasjoner (Soff). Dette kunngjorde utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim under klimatoppmøtet lørdag. Utbetalingene fra fondet skal gå til å investere i målestasjoner i de fattigste landene og små øystater. Fondet skal også styrke lokalbefolkningens kunnskap til å operere målestasjonene og utveksle værdata internasjonalt.

– Investeringer i værobservasjoner er svært lønnsomt fordi det kan bidra til å forebygge tap og skade. Med dette er Norge med på å gi de aller fattigste landene mulighet til klimatilpasning, sier Tvinnereim.

En forutsetning for effektive varslingssystemer tidlig er tilgang på globalt dekkende og pålitelige meteorologiske observasjoner. Landbaserte værobservasjoner er nødvendig for robust og pålitelig vær- og klimaberegning, særlig i små øystater og i andre fattige land.

Norge var en av de åtte første giverne som støttet det nyopprettede Systematic Observations Financing Facility (Soff) og lovte å bidra med 25 millioner kroner i 2022. Nå dobler Norge dette bidraget, til 50 millioner kroner, for 2023.

– En tredjedel av verdens befolkning er ikke dekket av tidlige varslingssystemer. Støtte til bedre værobservasjoner i den fattige delen av verden er derfor et viktig tiltak for å ruste de mest sårbare mot klimaendringene, sier Tvinnereim.