Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner over tre år til Nigeria og området rundt Tsjadsjøen

Utenriksminister Børge Brende annonserte i dag 729 millioner kroner i bistand for 2017 til det nordøstlige Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen, som er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom, manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.

– Det haster å stanse krisen som utspiller seg i et område med 26 millioner mennesker og som truer en hel region. Om vi ikke setter inn et krafttak nå, vil situasjonen bli enda verre, med de konsekvenser det vil få. Regjeringen foreslår derfor en treårig forpliktelse på inntil 1,6 milliarder i humanitær- og utviklingsbistand for 2017 – 2019, sier utenriksminister Børge Brende.

Han åpnet i dag den internasjonale giverkonferansen i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjadsjøen, der elleve millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp.

Utenriksminister Børge Brende på giverkonferansen der han blant annet annonsert Norges bidrag til det nordøstlige Nigeria og området rundt Tsjadsjøen. Foto: Ken Opprann, UD
Utenriksminister Børge Brende på giverkonferansen der han blant annet annonsert Norges bidrag til det nordøstlige Nigeria og området rundt Tsjadsjøen. Foto: Ken Opprann, UD

Av den norske støtten for 2017, vil 150 millioner kroner gå til mat, beskyttelse av mennesker på flukt og annen akutt nødhjelpsinnsats. Denne humanitære støtten vil kanaliseres gjennom FN, IOM, ICRC og norske frivillige organisasjoner i Nordøst-Nigeria og de øvrige landene rundt Tsjadsjøen – Niger, Kamerun og Tsjad.

- I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak. Dette handler om områder der infrastruktur som helse og skole knapt finnes. Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.

- Det internasjonale samfunnet har i Oslo i dag gitt et løfte til befolkningen i de rammede områdene. Det handler om å redde liv, og sikre fremtiden til millioner av mennesker. FN skal nå følge opp at pengene kommer inn som lovet, og blir brukt i tråd med planene for hjelpeinnsatsen. Det vil være behov for ytterligere støtte i tiden fremover, for å sikre at alle i nød får nok mat, helsehjelp og tak over hodet, og støtte til flerårig innsats spesielt innen matsikkerhet og utdanning, sier Brende.

Utenriksministeren understreker at det er landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe han også tok opp i møtene med landenes utenriksministre.

Giverkonferansen arrangeres sammen med Nigeria, Tyskland og FN, med omlag 170 deltakere fra 40 land og organisasjoner.

For mer informasjon, se konferansens hjemmeside.

Pressefoto er tilgjengelig her.

***

Pressemeldingen på fransk.

Til toppen