Presentasjon av Gravferdsavgiftutvalet si utredning

Mandag 3. mars mottar kulturminister Thorhild Widvey gravferdsavgiftutvalet si utredning.

Mandag 3. mars mottar kulturminister Thorhild Widvey gravferdsavgiftutvalet si utredning.

Gravferdsavgiftutvalet vart oppnemnt 10. august 2012 av Stoltenberg II-regjeringa. Utvalet har hatt som mandat å sjå på rettslege og økonomiske spørsmål i samband med gravlegging.

Utvalet vil legge fram hovedfunna i rapporten, og overlevere rapporten til statsråden.

Stad:               Auditoriet i R5, Akersgata 59
Tid:                 Mandag 3.mars kl 10.00

Til toppen