Presentasjon av Gravferdsavgiftutvalet si utredning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Mandag 3. mars mottar kulturminister Thorhild Widvey gravferdsavgiftutvalet si utredning.

Mandag 3. mars mottar kulturminister Thorhild Widvey gravferdsavgiftutvalet si utredning.

Gravferdsavgiftutvalet vart oppnemnt 10. august 2012 av Stoltenberg II-regjeringa. Utvalet har hatt som mandat å sjå på rettslege og økonomiske spørsmål i samband med gravlegging.

Utvalet vil legge fram hovedfunna i rapporten, og overlevere rapporten til statsråden.

Stad:               Auditoriet i R5, Akersgata 59
Tid:                 Mandag 3.mars kl 10.00