Presisering vedrørende instruks til UDI

I en debatt mellom innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) og Arbeiderpartiets leder i Dagsrevyen i kveld snakket de om en aktuell instruks fra Justisdepartementet i lys av dagens debatt rundt midlertidige tillatelser i Stortinget.

Statsråden ønsker å presisere at det hun ville informere om var at departementet, som oppfølging av dagens vedtak i Stortinget, alt i dag har sendt en instruks til UDI og UNE om inntil videre å utsette iverksettingen av en avgrenset type vedtak i asylsaker.

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Til toppen