Presseinvitasjon: EFTA-møte på Svalbard i juni

Norge inviterer EFTA-landene til ministermøte på Svalbard 25.-27. juni. Norge var sist vertskap for EFTA-landene våren 2013.

- EFTA-samarbeidet er viktigere enn noensinne for å sikre norske handelsinteresser i en verden preget av uforutsigbarhet og økende proteksjonisme, sier næringsminister Monica Mæland.

Medlemslandene vil blant annet diskutere brexit, forhandlingene med India og Mercosur (frihandelssamarbeid mellom Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay), pågående prosesser rundt handelsavtaler med Malaysia, Indonesia, Vietnam og Ecuador, og reforhandlingene med Tyrkia og Mexico.

Fakta:

  • Formannskapet i EFTA roterer. Norge hadde sist formannskap høsten 2015, og var sist vertskap for ministermøtet våren 2013 (i Trondheim).
  • Formannskapet innebærer at Norge leder EFTAs råd, som er det øverste beslutningsorganet i EFTA.
  • Alle EFTA-statene er representert i rådet og avgjørelser tas ved konsensus. 
Til toppen