Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren mottar Maritim Verdiskapingsrapport 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar Maritim Verdiskapingsrapport på onsdag 16. februar kl.16.30. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Maritimt Forum, og er ment som et verktøy for å måle temperaturen i maritim næring.

Fiskeri- og havministeren mottar rapporten i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8. Presse som ønsker å være tilstede bes om å melde seg på ved å sende navn, telefonnummer og epost til media@nfd.dep.no